Bijgewerkt: 25 juli 2024

Nieuwjaarsreceptie 2016 van de gemeente Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb/Gemeente Amstelveen
05-01-2016

De gebruikelijke nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amstelveen werd op maandagavond 4 januari 2016 gehouden in het Raadhuis. Ondanks het miezerige weer kwamen honderden Amstelveners naar de receptie, om het Nieuwjaar van 2016 vrolijk in te luiden. Bij aankomst op de eerste etage naast de raadzaal in de foyer, ontvingen burgemeester Mirjam van ’t Veld, haar echtgenoot Harald en de leden van het College B en W: de wethouders Peter Bot (BBA), Jeroen Brandes (PvdA), Herbert Raat (VVD) met zijn echtgenote Karin en gemeentesecretaris Alexander Meijer de gasten en spraken hun de beste wensen uit. Alleen Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur en Economische Zaken ontbrak. Burgemeester Mirjam van ‘t Veld begroette als eerste de steeds langer wordende rij mensen, want velen hielden nog een praatje met haar, leuk en lief, maar wel lastig voor de wachtenden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Paul Stolwijk vicevoorzitter van de Vrijetijdsvereniging Amstelveen wenst gelukkig Nieuwjaar aan burgemeester Mirjam van 't Veld en haar echtgenoot Harald


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot (BBA) en Jeroen Brandes (PvdA) staan er ook om de burgers van Amstelveen te ontvangen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder staat met zijn echtgenote Karin in de rij van de ontvangstcommissie


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De rij van het College B en W Amstelveen wordt door Alexander Meijer de nieuwe gemeentesecretaris gesloten


Het grote aantal aanwezigen genereerden ook een enorm kabaal, want iedereen had elkaar van alles te vertellen, dus een rustig gesprek voeren was gewoon niet mogelijk. Maar het stoorde niemand om bijna schreeuwend met elkaar te communiceren en Sandra Bakker moest met haar zang en begeleidende keyboardmuziek haar best doen, om boven dit stormachtige geluid van zich te laten horen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Kunstschilder Anne Leegstra van Potterie - Galerie 'Het Oude Dorp' wenst al zoenende een redactielid van Amstelveenweb.com een goed Nieuw jaar toe. Rechts staat en kijkt keramiste Lidy Leegstra, ook van de Potterie, toe


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Bos, directeur van de Volksuniversiteit Amstelland en de Kunstuitleen Amstelveen met een stralende Hetty Tjalkens, voormalig directeur van de Kunstuitleen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mevrouw Nora Valk (85), die met haar moeder in Kamp 9 in Ambarawa op Midden Java zat in de Tweede Wereldoorlog, was gelukkig ook weer aanwezig


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De leden van de carnavalsvereniging De Turftrappers Amstelveen staan er ook tussen de wachtenden met Prins Theo


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Prins Theo Willem den Eerste van De Turftrappers spreekt zijn beste wensen uit aan het burgemeester-echtpaar en overhandigt een cadeautje aan Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Gerard Lohuis, directeur van P60 met Hetty Tjalkens kunnen het nog steeds goed met elkaar vinden


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Pieter Monkelbaan, voorzitter van de lokale omroep RTV-Amstelveen staat ook in de rij te wachten


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Tussentijd speelt en zingt Sandra Bakker met haar collegazangeres gewoon door


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Rachelle Prins uit Amstelveen, Finaliste Miss Benelux 2016 staat met haar moeder in de rij

Om half acht kwam het interim hoofd communicatie naar de microfoon en ze trachtte te melden, dat de burgemeester met haar Nieuwjaarstoespraak zou beginnen. Uiteindelijk was iedereen stil en kwam Mirjam van ’t Veld naar het podium, waar ze het volgende uitsprak:

'Dames en heren,
Fijn om u hier vanavond te zien!
Afgelopen jaar heb ik voor het eerst alle seizoenen van Amstelveen mee mogen maken. En mensen wat een rijkdom kennen we in Amstelveen. Of het nu gaat om kunst en cultuur, sport en welzijn, onderwijs, zorg, groen, ondernemen, horeca en detailhandel. Amstelveen kent een hoge kwaliteit. En deze hoge kwaliteit proberen we als gemeentebestuur overeind te houden. Maar, waar zouden we zijn zonder al onze verenigingen, besturen en stichtingen die zich hier zo geweldig voor inzetten. En wat te denken van al die activiteiten van onze vele vrijwilligersbesturen en serviceclubs.

Menig goed doel heeft een bijdrage gekregen. Alleen al rondom de feestdagen heb ik verbaasd gestaan over de grote aandacht die er was voor mensen in nood. Trots ben ik óók op de vele inwoners en instellingen die zich bij ons hebben aangemeld om te helpen bij de dagbesteding van de vluchtelingen die wij in de komende periode gaan opvangen. Het is ongelofelijk, hoeveel steun we krijgen aangeboden. Velen van u zijn hier vanavond aanwezig en ik wil dan ook een diepe buiging voor u allen maken. (en na dit gezegd te hebben maakt zij een diepe buiging voor ieder, wat een aantal zeer ontroerde)

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen draagt haar Nieuwjaarstoespraak 2016 voor


Daarnaast springt onze stad er ook uit door z’n veelzijdigheid aan inwoners. Amstelveners die hier geboren en getogen zijn, maar ook Amstelveners elders uit het land en zelfs uit de hele wereld. Inmiddels kennen we hier bijna 140 nationaliteiten. Met andere woorden: Amstelveen haalt de wereld naar binnen. Maar brengt deze óók weer naar buiten. Zo blijven de vele expats die hier wonen veelal een paar jaar en gaan dan weer terug. Vol met verhalen over Amstelveen. Verhalen die ik ook weer terug hoor, bijvoorbeeld tijdens werkbezoeken aan Japan en India. Alleen al deze expats zijn onze ambassadeurs voor het leven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Honderden Amstelveners luisteren naar de toespraak van hun burgemeester


Dames en heren,

“Civis mundi sum”. Deze Latijnse woorden staan in een modern glas- in-lood raam, dat kunstschilder en glazenier Marc Mulders heeft gemaakt voor de Sint Janskerk in Gouda. Die woorden betekenen: “Ik ben een wereldburger”. Zo’n raam én de tekst spreken mij enorm aan. Als we érgens over het wereldburgerschap kunnen spreken dan is het in Amstelveen. Het samenleven met de internationale gemeenschap heeft ook mij verrijkt. En ik hoop, dat het ook mag gelden voor de komst van de vluchtelingen.

En natuurlijk hoef ik het niet te verhullen: er zijn ook in onze stad inwoners die twijfels en zorgen kennen. Maar door met elkaar de dialoog aan te gaan heb ik er alle vertrouwen in, dat de noodopvang van vluchtelingen in Amstelveen z’n weg zal vinden. In dit verband wil ik professor Noëlle Aarts even aanhalen. Zij geeft aan, dat gesprekken tussen andersdenkenden noodzakelijk zijn om tot elkaar te komen. “Gesprekken zijn in beginsel een belangrijk mechanisme om verandering en vernieuwing mee in gang te zetten. Omdat mensen er een ander beeld van de wereld door kunnen gaan krijgen”, zegt Aarts. “Daarom is het van groot belang ontmoetingen tussen andersdenkenden te stimuleren”.

Dát is iets, wat ik ook graag wil doen. Niet alleen de dialoog op gang brengen tussen vluchtelingen en onze inwoners, maar óók tussen andere groepen. Amstelveen kent immers zó’n diversiteit aan bevolkingsgroepen, dat het aangaan van die dialoog daarin een belangrijke rol kan spelen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Achter het podium volgen ook veel mensen de toespraak


Waar ik vanavond ook niet omheen wil, is het niets ontziend geweld in de wereld, waarmee we helaas ook in het afgelopen jaar werden geconfronteerd. Zo stonden we ook in Amstelveen stil bij de aanslagen in Parijs en daarmee eveneens bij aanslagen elders in de wereld. Door één minuut stilte te houden. Door met elkaar stil te staan bij het leed. Door er voor elkaar te zijn. En door niet te wijken voor geweld. We moeten voorkomen dat agressie de plaats inneemt van inhoud en betekenis. We moeten náást elkaar blijven staan, niet tegenover elkaar. Of, zoals Angela Merkel het recent zo mooi verwoorde: “We zijn niet naïef, maar laten ons evenmin leiden door angst en pessimisme.”

Dames en heren,

Er komen grote projecten op ons af. Bijvoorbeeld de overkapping van de A9. En de Amstelveenlijn, waarover inmiddels een definitief besluit is genomen in de Regioraad. Het leegstaande, voormalige KPMG gebouw wordt grotendeels omgebouwd tot appartementen.

Vanavond rest mij niet de tijd om alle beleidsterreinen langs te lopen, maar weet, dat u ook in 2016 met een ambitieus gemeentebestuur te maken krijgt. Twee onderwerpen wil ik nog wel even aanhalen. Allereerst veiligheid, dat raakt ons allemaal. Als ik kijk naar de veiligheid in onze stad, kan ik zeggen, dat het goed gaat. De cijfers zijn stabiel, maar we kunnen niet achterover leunen. We moeten blijven investeren om de veiligheid op dit niveau te houden. Door extra in te zetten op plekken, waar dat nodig is. Door alert te zijn en elkaar te helpen in het behoud van een veilige woon- en leefomgeving. Want gemeente en politie kunnen het nu eenmaal niet alleen!

Een andere verantwoordelijkheid ligt er op het terrein van de zorg. Sinds vorig jaar zijn wij verantwoordelijk voor de zorg voor veel Amstelveners. Ik zeg daarbij met nadruk ‘wij’, omdat verantwoordelijkheid delen en gebruik maken van elkaars kennis en kunde de enige manier is om ook echt zorg voor elkaar te dragen. Begin 2015 werden regelmatig zorgen uitgesproken over de transitie van zorgtaken van provincie en Rijk naar gemeente. Dat begrijp ik wel, verandering maakt vaak onzeker. Maar ik denk, dat we als gemeentebestuur samen met onze partners inmiddels goede stappen hebben gezet. Natuurlijk zijn we er nog niet, aandacht voor de verschillende aspecten van zorg moet in 2016 verder worden verstevigd. Maar ik vertrouw erop, dat wij in Amstelveen die zorg samen willen en kúnnen dragen.

En waar het die veiligheid en zorg betreft, past het om vanavond óók even stil te staan bij al die medewerkers van politie, brandweer, ziekenhuis, zorginstellingen – en niet te vergeten - de steeds grotere groep aan mantelzorgers. Allemaal staan zij dag en nacht klaar voor onze samenleving. En dat vaak onder risicovolle, moeilijke, of emotioneel heftige omstandigheden. En ik wil hen dan ook een extra hart onder de riem steken: Zónder hen zouden we het in Amstelveen niet redden!

Mét elkaar krijgen we veel voor elkaar. Dat zien we ook steeds meer terug in de wijken. Initiatieven van bewoners, waarbij mensen veel voor elkaar doen en elkaar helpen. En waardoor de sociale samenhang nadrukkelijk wordt versterkt zullen we blijven stimuleren en ondersteunen. We blijven open staan voor nieuwe vormen van participatie, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van Zonnestein. Ook de Veldverkenning, waar ik vorig jaar mee ben gestart krijgt in 2016 een vervolg. Daarbij zoeken we ook naar nieuwe vormen voor de dialoog, ook online, via social media. Uit onderzoek blijkt, dat veel mensen graag digitaal mee willen praten, of mee willen denken met de gemeente. Niet meer uitsluitend via bijeenkomsten.

Op social media zijn inmiddels veel mensen actief. Vooral Facebook is een populair kanaal, zo blijkt uit onze recente stadspeiling. Twitter daarentegen kent een steeds lager bereik. Om onze inwoners te bereiken is Facebook daarom een beter kanaal dan Twitter. Ik heb daarom besloten om het roer op social media om te gooien! Vanaf vandaag stop ik met Twitter en kunt u mij vinden op Facebook. Uiteraard blijf ik vooral ook persoonlijk het gesprek met u aan gaan. En wil ik horen en zien, wat u zoal bezig houdt. Want als één van de mooiste facetten van het burgemeesterschap ervaar ik het contact met u allen.

Ook de Amstelveense jongeren hoop ik nog beter te bereiken. Want dát is bijvoorbeeld óók een nieuw doel voor mij in 2016. Waar ik het afgelopen jaar vooral de aandacht richtte op onze vrijwilligers, wil ik dat dit jaar doen met onze jeugd en jongeren. Zij zijn immers onze toekomst. Wat bindt hen aan Amstelveen? Waar houden zij zich mee bezig? Zo wil ik graag gastlessen geven op scholen en een voorstel voor benoeming van een kinderburgemeester voorbereiden.

Dames en heren,

Voordat we nu overgaan naar de benoeming van de Vrijwilliger van het Jaar 2015, wil ik u bedanken voor uw komst. Ik hoop, dat u ook in het nieuwe jaar een grote betrokkenheid, saamhorigheid en verantwoordelijkheid wilt tonen in het belang van onze stad. U mag daarbij rekenen op een energieke uitstraling van uw gemeentebestuur. Met z’n allen – college en gemeenteraad – is er de intentie om ook in dit nieuwe jaar weer veel voor Amstelveen te betekenen.

Ik wens u tenslotte allemaal van harte toe, dat u volop mogelijkheden krijgt om een mooie invulling aan het nieuwe jaar te geven. Met inspirerende ontmoetingen en gesprekken, met aansprekende activiteiten en vele nieuwe initiatieven!
Op een goed, gelukkig en gezond 2016!'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Burgemeester Van 't Veld overhandigt de Oorkonde en het cadeau aan Henk Pappot,
de vrijwilliger van het jaar 2015 in Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Henk Pappot, de vrijwilliger van het jaar 2015 met zijn cadeau, een aardewerk uil, het werk van keramiste Lidy Leegstra van de Potterie - Galerie 'Het Oude Dorp'


De verkiezing van de vrijwilliger van het jaar 2015 was aangekondigd in de media en mensen konden stemmen. Deze oproep leverde tientallen aanmeldingen op. De jury die de uiteindelijke winnaar moest aanwijzen, bestond uit Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn, Frans Huissen, directeur van de Vrijwilligerscentrale, Jacobine van den Hoek, schrijfster en columniste van Amstelveen Dichtbij en Roel de Bruijn, bestuurder van Ons Tweede Thuis. Zij selecteerden drie genomineerden en uiteindelijk werd beslist, dat de Vrijwilliger van 2015 de heer Henk Pappot zou worden. Hij is als vrijwilliger al 40 jaar actief in Amstelveen-Noord, onderhoudt tientallen tuinen van ouderen uit de buurt, is vrijwilliger bij de Augustinuskerk en bij zorgcentrum Nieuw Vredeveld. Naast al dat werk, ziet hij ook kans om ouderen uit zijn buurt te halen en brengen naar de verschillende activiteiten in en rond Amstelveen. De heer Pappot kreeg een ingelijste oorkonde, een keramieken uil, gemaakt door Lidy Leegstra van de Potterie ’t Oude Dorp’ en een mooi boeket.

Na de bekendmaking droeg Matthijs den Hollander, de Stadsdichter van Amstelveen zijn nieuwe gedicht voor, op een zeer krachtige wijze. Want helaas waren in het achterste deel van de foyer de mensen alweer begonnen om gezellig met elkaar te praten en hun goede wensen over te brengen, dus het was geen eenvoudige opdracht voor Matthijs om over het geroezemoes heen te komen. Gelukkig voor iedereen is het hier te lezen:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

En als laatste goede daad van de avond leest, of beter gezegd schreeuwt Matthijs den Hollander de Stadsdichter van Amstelveen zijn nieuwe gedicht met de titel: 'Kronenburgers'


Kronenburgers

140 culturen smelten in de kroes,
barstensvol talent, van Israël
tot Japan en India.
In Amstelveen geen:
‘het zal mijn tijd wel duren’,
dit is té rijk cultureel geroezemoes.


En dus vraag ik jou Amstelveen:
zijn wij hier verweesd of zijn wij thuis?
Jij ambitieus beest.


De suizende A9,
klaverbladerende levensader.
Langs de diepe bermen golft omlaag:
ons verlangen naar de andere helft van de stad.
Dus: we gaan het doen,
met raat en ántwoord op de vraag,
als de stad zich verbindt,
met een overkappend visioen.


Polderen is mij te lauw,
te flauw al dat ‘gedogen’.
Onze ambitie is krachtig,
scheppend vermogen,
zoals Armando’s Der Bogen.


En dus vraag ik jou nog éénmaal Amstelveen:
zijn wij hier verweesd of zijn wij thuis
voor hen die gevlucht hier komen?
Er wordt geschud aan Europa’s
bomen en poorten. Ik zie dat
als een geboorte.


De wereld is namelijk te mooi,
met watervallen, gletsjers,
papaya’s, zons-op- en ondergangen,
mistflarden, kometen, ogen,
krullen, pauwen, papegaaien
en kleine mensen die door de weeën
in de armen vallen:
allen burgers met een goddelijke kroon.


Amstelveen faalt niet,
maar schaalt op.
Dát, dames en heren, is de geest,
van dit ambitieuze beest.


Na al deze wensen en woorden kon iedereen nog gezellig verder borrelen, hapjes nuttigen en vooral allerlei heel belangrijke zaken met elkaar bespreken. De redactieleden van Amstelveenweb hebben nog niet eerder zo’n drukke Nieuwjaarsreceptie in het Raadhuis meegemaakt en dat zegt toch wel iets over de sociale saamhorigheid die er in Amstelveen is. Natuurlijk wenst ook de redactie van Amstelveenweb.com u allen een heel voorspoedig en gezond 2016 toe!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.