Bijgewerkt: 5 december 2022

Nieuwjaarsreceptie 2020 bij de Vereniging Historisch Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb/Vereniging Historisch Amstelveen
05-01-2020

De Vereniging Historisch Amstelveen die zich bezighoudt met het bestuderen en vastleggen van de geschiedenis van Amstelveen, hield op zaterdag 4 januari 2020 haar Nieuwjaarsreceptie in het gebouw aan Orion 19a. Leden en niet-leden, in de hoop dat ze natuurlijk wel lid zouden worden, waren welkom vanaf 15 uur om het nieuwe jaar in te luiden met een hapje en een drankje. Er kwamen weer heel wat ‘ouwe getrouwe’ leden en de verbondenheid was goed voelbaar. Bekend of onbekend, iedereen wenste elkaar een mooi nieuwjaar toe, dus de sfeer is goed daar bij de Vereniging.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

De vlag van de vereniging hangt aan de muur


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Niet alle leden van de vereniging kwamen naar de nieuwjaarsreceptie, maar de zaal was behoorlijk vol.
Voor meer dan 300 mensen zou de zaal een beetje krap zijn


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Op een tafel liggen de verschillende publicaties te koop, zoals Amstel Mare. Het is een tijdschrift van de Vereniging Historisch Amstelveen. Hierin worden allerlei kortere artikelen over de geschiedenis van Amstelveen gepubliceerd. Amstel Mare bestaat sinds 1990 en verschijnt vier keer per jaar


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Mevrouw Nel Dennenbroek oud-voorzitter en voormalig raadslid van PvdA-Amstelveen en initiatiefneemster van de vereniging
in gesprek met een lid. De Vereniging Historisch Amstelveen is op 25 september 1990 opgericht, dus 30 jaar geleden!


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Mevrouw Annemieke Brouwer - van de Wetering voorzitter van de vereniging ontvangt en begeleidt Herbert Raat (VVD) wethouder Cultuur naar de zaal


Na een half uurtje inloop en met een drankje in de hand of op tafel, liep voorzitter mevrouw Annemieke Brouwer - van de Wetering naar voren en zei het volgende:

'Welkom allen op de Nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Historisch Amstelveen. Guus Lindeman vermeldde het zo mooi in zijn nieuwjaarswens, dus die gebruik ik van hem. Hij zei: ‘komend jaar is weer verdeeld in heel veel dagelijkse stukjes in de tijdlijn!’ Eén van de eersten die weer een persoonlijke stap zet op de tijdlijn in 2020 is ons bestuurslid Anneke Bulk. Zij is hier niet aanwezig want ze is vandaag jarig, van harte gefeliciteerd Anneke!

De Vereniging heeft het afgelopen jaar vele stappen gezet, zelfstandig maar ook in samenwerking met andere organisaties. Pluspunt is dat ook bij de gemeente Amstelveen het historisch besef is toegenomen en er veel aandacht aan wordt besteed. De Vereniging heeft actief deel genomen aan de diverse werkgroepen die er ontstaan zijn om het historisch besef onder de Amstelveense burgers te bevorderen. Onder leiding van Jan-Jaap Mellegers hebben we het afgelopen jaar veel scholen ontvangen die we een les over de geschiedenis van Amstelveen hebben gegeven en door middel van het invullen van een vragenlijst een rondleiding door ons gebouw hebben laten maken teneinde ook hen het historisch besef bij te brengen. Een mogelijk vervolg hierop is de samenwerking met het loket Cultuureducatie om te bezien hoe we elkaar kunnen versterken in het bereiken van de jeugd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Mevrouw Annemieke Brouwer - van de Wetering voorzitter van Vereniging Historisch Amstelveen tijdens haar nieuwjaarstoespraak


Naar aanleiding van de aankoop van de gemeente van Randwijcklaan 13, waar we als Vereniging heel erg blij mee zijn, is er op initiatief van wethouder Raat en bekrachtigd door de gemeenteraad het meldpunt monumenten opgericht waar we als Vereniging nauw bij betrokken zijn en voor met name Paul Paris, Anneke Bulk en Maureen van Munster actief aan hebben meegewerkt. Vele gesprekken zijn gevoerd en vele brieven geschreven. Niet al onze wensen zijn ingewilligd. Wij treuren om Laan Walcheren nr 5, inmiddels afgebroken, houden ons hart vast voor Bovenkerkerweg 21 en zetten nog een vraagteken bij het voormalige bushokje in het Oude Dorp! Al met al een positief resultaat.

We zijn verheugd dat over de Zenith garage, de Jan Ligthartschool, benieuwd naar de ontwikkelingen voor wat betreft de Heilige Geestkerk, maar ook vol verwachting inzake de uitspraak van de Raad van State voor wat betreft ’t Jagershuis. Wat onze bemoeienis met bestaande/potentiële monumenten een stuk gemakkelijker zou maken is als we vanuit de gemeente Amstelveen gewaarschuwd zouden worden bij mogelijke bouw en verbouwplannen en wijzigingen in bestemmingsplannen. Bij onze afdeling archeologie gebeurt dit al regelmatig en mag er meegekeken worden bij archeologisch onderzoek.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

De leden van de vereniging volgen geïnteresseerd de toespraak van hun voorzitter, want het is de eerste keer dat een voorzitter van de Vereniging Historisch Amstelveen vertelt over de activiteiten van de leden van het afgelopen jaar, maar wijst ook op de toekomst tijdens een nieuwjaarsreceptie


En als ik nu toch wat kritisch bezig ben, we waren diep teleurgesteld dat de gemeente Amstelveen een pagina van het Amstelveens Nieuwsblad wijdde over het historisch besef en er niet onmiddellijk bij hen een belletje ging rinkelen dat de Vereniging Historisch Amstelveen daarbij betrokken zou worden. Gelukkig werden we gewaarschuwd door Hugo van der Kooij van de Stichting Amstelveen Oranje, waar ook een goede samenwerking mee bestaat en kwam alles toch nog goed.

Waarschijnlijk moeten we hier ook de hand in eigen boezem steken, onszelf meer profileren, ons nog beter bij de gemeente maar ook bij de burgers in kaart brengen. We doen ons best met z’n allen hebben meegewerkt aan de Historische dag Elsrijk, een speciaal themanummer van de Amstel Mare over Elsrijk uitgebracht, een kraam bij de historische dag Bovenkerk, bij de Amstellanddag, bij de Sport- en Cultuur markt in de bibliotheek, meegewerkt aan de 24-uur Amstelveen en ga zo maar door.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

De mensen in de zaal tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2020 volgen aandachtig het betoog van de voorzitter


Kortom we doen ons best. Ik wil ook alle vrijwilligers en alle leden heel hartelijk bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. Het komende jaar brengen we een speciaal themanummer van de Amstel Mare uit over de oorlog in Amstelveen en 75 jaar bevrijding. Ook wordt er een tentoonstelling ingericht over dit onderwerp en hier wordt al hard aan gewerkt. We blijven actief! Rest mij u allen een heel gelukkig en voorspoedig 2020 te wensen, proost!’

Meteen na de speech ging iedereen weer met elkaar in gesprek. Herbert Raat (VVD) wethouder van onder meer Cultuur was ook nog even aanwezig en zodoende kon de voorzitter van de VHA meteen even met hem in conclaaf over haar woorden in de speech.

Er gingen enorm veel hapjes rond, verschillende blokjes kaas met of zonder een stukje gember, plakjes leverworst, plakjes ossenworst en nog veel meer. Mis het niet volgende keer, want de Vereniging Historisch Amstelveen is, zoals u kon lezen, druk met het historische besef van Amstelveen. Wilt u hen steunen, of bent u geïnteresseerd, bekijk de website van de VHA, lees over hun activiteiten en wordt ook lid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.