Bijgewerkt: 8 december 2023

Nieuwjaarsreceptie 2020 van de gemeente Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb
03-01-2020

Op donderdagavond 2 januari 2020 waren de Amstelveense burgers uitgenodigd voor de traditionele gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in het raadhuis van Amstelveen. In de door de gemeentesecretaris Bert Winthorst en burgemeester Tjapko Poppens ondertekende uitnodiging stond: 'Graag luiden wij samen met u het nieuwe jaar in.' Van 19.00 tot 19.30 uur druppelden de gasten binnen en liep burgemeester Poppens samen met zijn echtgenote Evelien rond om iedereen te verwelkomen. Het rondlopen stagneerde, toen mensen bij het echtpaar bleven staan en langzaam maar zeker vormde zich toen toch een lange rij.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Pianist Ed Bouquet met een contrabassist speelt al jazzy improvisaties


De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie werd door honderden Amstelveners en ook mensen die een bestuursfunctie hebben in de stad, bezocht en uiteindelijk werd het weer een gezellige reünie van mensen die elkaar vaak alleen tijdens de serie nieuwjaarrecepties zien. Deze jaarlijkse gemeentelijke bijeenkomsten zijn vaak erg gezellig, maar ook erg warm, benauwd, door het ontbreken van enige airconditioning in de zogenaamde Huiskamer van het raadhuis. Sommige aanwezigen werden zelfs lichtelijk onwel, maar gelukkig door oplettende aanwezigen van water voorzien en begeleid naar een stoel, zodat ze wat konden bijkomen. Ook al is het een gezellige sfeer bij een dergelijke bijeenkomst, het woord huiskamer mag wat de redactie betreft afgeschaft worden, want het is eigenlijk een huiskamer voor de ambtenaren. Vanaf februari 2020 worden zij ook nog eens verblijd met een vleugel in deze huiskamer in het kader van het cultuurbeleid van Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester ontvangt de gasten met zijn echtgenote Evelien


Vanaf 19 uur mochten de bezoekers naar de Huiskamer, waar pianist Ed Bouquet met een contrabassist het publiek met softe sfeermuziek welkom heette. Dat is al jaren een traditie in Amstelveen en de huiskamer was binnen de kortste tijd helemaal vol met mensen die elkaar begroetten en goede wensen uitspraken. Men kon zelf een verfrissing halen en al snel werden er heerlijke hapjes gepresenteerd, dus iedereen had het wel naar zijn zin. Het gebabbel van de honderden mensen genereerde een enorm kabaal, dus toen burgemeester Poppens met zijn nieuwjaarstoespraak wilde beginnen had hij grote moeite om de mensen stil te krijgen en na wat gefluit kon hij om 19.45 uur met zijn toespraak beginnen. Die luidde als volgt:

'Amstelveners, collega’s van buurgemeenten, dames en heren, wat fijn dat u hier vanavond met zo velen bent gekomen! And good to see so many representatives from the international society in Amstelveen. I would like to address a special word to Your Excellency Mr. Rajamony, ambassador of India. I will proceed this speech in Dutch, however I appreciate your presence very much.

Ruim 7 maanden geleden, op 28 mei 2019, werd ik geïnstalleerd als uw burgemeester. In de profielschets zocht de gemeenteraad iemand in de herfst van zijn carrière. Inmiddels zit mijn eerste herfst erop. En ik moet u zeggen, mijn eerste grijze haren zijn inmiddels verschenen. Ik ben er alleen nog niet achter of die van het burgemeesterschap komen.... De jaarwisseling in Amstelveen is relatief rustig verlopen. Zo’n 15 container- en buitenbrandjes, meldingen van vuurwerkoverlast en vernielingen van publiek bezit, zoals afvalbakken. Onnodige schade voor wat een feestelijke avond zou moeten zijn. Toch wordt een jaarwisseling als deze, zonder ernstige incidenten en zonder agressie tegen hulpverleners, als ‘relatief rustig’ beschouwd. Eigenlijk te bizar voor woorden. Mooi om te zien dat in veel buurten onze inwoners gezamenlijk het vuur-werkafval opruimden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens: 'Ruim 7 maanden geleden, op 28 mei 2019, werd ik geïnstalleerd als uw burgemeester. In de profielschets zocht de gemeenteraad iemand in de herfst van zijn carrière. Inmiddels zit mijn eerste herfst erop!'


Graag spreek ik mijn dank uitrichting de hulpdiensten en de gemeentelijke collega’s van handhaving en beheer. Samen zorgen jullie voor de veiligheid van onze inwoners en ondernemers. Als wij bij vrienden zijn, krijg ik steevast de vraag: hoe is het in Amstelveen? Hoe kijk je naar de gemeente en de bevolking? Dan noem ik de woorden: zelfbewust, daadkrachtig, levendig en humor. En er wordt veel genetwerkt. Het is me tijdens de vele kennismakingsbezoeken opgevallen dat de mensen gastvrij zijn, met veel koffie en heel vaak met iets erbij... Ook onze kinderen beginnen zich steeds meer thuis te voelen, waarbij de verongelijktheid om te moeten verhuizen voor dat nieuwe baantje van papa op de achtergrond begint te raken. Wat ik verder vertel over Amstelveen hangt van het gezelschap af. Als ze jong zijn, vertel ik dat DJ Martin Garrix uit Amstelveen komt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester tijdens zijn eerste nieuwjaarspeech in Amstelveen


Aan een iets ouder publiek, de ‘boomers’ zal ik maar zeggen, vertel ik over de diversiteit en dynamiek van deze stad. Het vele groen en het uitgebreide aanbod aan winkels en voorzieningen, maakt dat wonen in Amstelveen populair is. Dat is helaas ook aan de huizenprijzen te merken..... De komende jaren bepalen bouwuitritten en wegomleidingen mede het stadsbeeld vanwege de voorbereidingen voor tramlijn 25 en de verbreding van de A9. Dit is nodig om Amstelveen ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden. Ik vertel ook dat het economisch goed gaat in Amstelveen, met mooie bedrijven die voor veel banen zorgen. De Ondernemer van het Jaarverkiezing in november gaf een goed beeld van het veelzijdige Amstelveense bedrijfsleven, groot en klein, en van multinational tot familiebedrijf. Dit doen we niet alleen. We zijn onderdeel van de metropoolregio Amsterdam en we leveren onze ‘fair share’ voor de verdere ontwikkeling van de metropool. In woorden in daad. Samen met onze buurman Aalsmeer en de andere gemeenten van Amstelland-Meerlanden.

Wij zijn een stad in beweging. Met een flinke woningbouwopgave, zeker ook voor Amstelveense jongeren, starters en gezinnen. We blijven investeren in het aanzien van onze stad. Denk aan fietspaden, meer groene verbindingen, de plannen voor het Oude Dorp en het Stadshart. We investeren in goede zorg, onderwijs en veiligheid. Wat dat laatste betreft, de eerste resultaten van het gemeentelijke anti-inbrakenteam zijn positief. Ondersteund door camerabewaking en in samenwerking met de politie, zijn de inbraken in 2019 met maar liefst 35% gedaald.

Wat zeker mijn aandacht heeft, burgemeester Halsema (van Amsterdam red.) noemde het ook al in haar nieuwjaarstoespraak, is de krappe politiecapaciteit in onze gemeente en regio. En dat, terwijl de bevolking fors is gegroeid en er meer taken bij de politie zijn belegd. Gelukkig bestaat de politie hier uit betrokken en professionele medewerkers. Toch wringt het aan alle kanten, er blijven teveel zaken op de plank liggen. Aandacht hiervoor en voor voldoende wijkagenten met ogen en oren in onze samenleving, is hard nodig. Ik steun dan ook de oproep aan de minister voor structurele uitbreiding van politie, Openbaar Ministerie en de rechtspraak.Het gaat relatief goed met Amstelveen. Tegelijkertijd is de wereld om ons heen onstuimig. Denk aan de zorgen over het klimaat. Je hoeft geen klimaatdrammer te zijn (dat is een woord van 2019) om hier terecht aandacht voor te vragen. Denk aan de politieke onrust. Wereldwijd gaan mensen de straat op. Ook in ons eigen land: boeren, bouwers en leraren. Mensen hebben zorgen en laten dat horen, maar in algemene zin is de stemming in Nederland niet negatiever geworden. Wat merken we hiervan in Amstelveen? Tot 2005 werkte ik als forens in Amstelveen. Bij mijn terugkomst vorig jaar was de stad gegroeid, met veel meer kwaliteit en een allure die mij destijds onbekend was. Een stad die zich heeft ontwikkelden ook buiten de gemeentegrenzen zichtbaar en actief is. Een internationaal georiënteerde samenleving met alle uitdagingen die daarbij horen om 140 nationaliteiten ‘samen’ te laten leven en tegelijk ook het ‘Amstelveense karakter’ te behouden.

De gemeentepeiling (pdf 99 pagina’s) geeft aan dat de meeste Amstelveners tevreden zijn over hun stad. Betekent dit dat iedereen zich gehoord voelt? En horen wij de mensen die zich niet laten horen? Het kan altijd beter. De stadsgesprekken die in Amstelveen worden gevoerd, dragen bij aan meer begrip en samenwerking tussen inwoners, gemeente en andere betrokkenen. En vergroten daarmee de kwaliteit van besluitvormingen het draagvlak hiervoor. In 2020 vieren wij 75 jaar bevrijding. Op 5 mei zal hier extra aandacht voor zijn. Dit voorjaar wordt een monument onthuld om de Joodse oorlogsslachtoffers uit Amstelveen te herdenken, met dank aan Stichting Amstelveen Oranje. Ik hecht eraan om samen met nieuwe generaties te herdenken. Het is een manier om met elkaar in gesprek te blijven over de waarden die we delen. En hoe je die gedeelde waarden overdraagt op nieuwe Amstelveners tegen de achtergrond van een groeiende bevolking en verdere internationalisering. Iedereen moet zich hier thuis kunnen voelen, ongeacht afkomst, achtergrond of geaardheid. Met deze gesprekken overbruggen we verschillen en voorkomen we dat het geschillen worden.

Zoals ik bij mijn installatie al zei: als burgemeester wil ik bijdragen aan verbinding in onze stad. Door er te zijn als het nodig is, voor en achter de schermen. Bij feestelijke en bijzondere momenten, zoals tijdens de herdenking van de brand in de Urbanuskerk in september. Afgelopen maanden heb ik veel inwoners, ondernemers en organisaties leren kennen en ben ik in bijna alle buurten geweest. Ook heb ik veel vrijwilligers ontmoet die actief waren bij evenementen, in wijken, verenigingen en zorgcentra. Een groot dank je wel voor al die mensen die zich met harten ziel voor onze gemeenschap hebben ingezet!

Tot slot, Een nieuw decennium is begonnen. Dit schrikkeljaar maakt dat 55 inwoners voor eerst in vier jaar hun verjaardag weer op de dag zelf kunnen vieren. Alvast gefeliciteerd! Laten we ook dit jaar genieten van onze mooie gemeente, de kwaliteiten van onze voorzieningen koesteren en betrokken blijven bij elkaar en bij de Amstelveense samenleving. Mede namens de gemeenteraad en het college van B en W van de gemeente Amstelveen wens ik iedereen een gezond en voorspoedig 2020 toe!'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Victor Frequin (raadslid VVD), Marina Casadei (raadslid SP) en Nazir Husseini (burgerlid SP)


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Nieuwjaarsreceptie 2020 van de gemeente Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Edwin van der Waal (D66 raadslid), Arnout van den Bosch (raadslid PvdA) en ...


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Harmen van der Steenhoven (fractievoorzitter D66) en Tom Coumans raadslid (VVD)


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Directievoorzitter Rabobank Amstel & Vecht Ugur Pekdemir proost met gemeentesecretaris Bert Winthorst


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Robert Zuidbroek (raadslid D66), Cherilyn Mets coördinator communicatie en Bas Zwart (raadslid VVD)


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Directievoorzitter Rabobank Amstel & Vecht Ugur Pekdemir in gesprek met Herbert Raat (VVD),
wethouder onder meer van Cultuur


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Wim Born van Loodgieterbedrijf Born met zijn buurman en Michel Becker (fractievoorzitter Actief voor Amstelveen)


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Nieuwjaarsreceptie 2020 van de gemeente Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rechts op de foto Astrid Lodder (EHBO Amstelveen en secretaris) en haar collega met stropdas
Paul Jonker (voorzitter EHBO Amstelveen)


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Wil Roode (burgerlid SP Amstelveen) in gesprek met Frans Hellendall, voormalig wethouder cultuur van Amstelveen
en echtgenote Lija Hirsch


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Mr. Max Amson (li) notaris in een geamuseerd gesprek met Wilma Schoonderbeek-Netjes, directeur van Netjes Beheer BV en ...


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Nieuwjaarsreceptie 2020 van de gemeente Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Aan beide zijden van de huiskamer was een bar opgesteld waar iedereen een glas fris, wijn of flesje ANNA-bier kon vragen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Mieke Regelink van BSC Amstelveen Sport samen met Bas Zwart (raadslid VVD)


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Michel Becker (fractievoorzitter Actief voor Amstelveen), Ruud Kootker (fractievoorzitter bbA) en een geschrokken Wim Born


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

In het midden Rob Ellermeijer (VVD) wethouder van onder meer Verkeer en Vervoer


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Bert de Pijper (Christen Unie) en Frits Suèr (bestuurslid bbA)


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Annemiek Brouwer-vd Wetering (voorzitter VHA) en Petra Hofmeester, videomaker


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Burgemeester Tjapko Poppens in gesprek met Anko Stoffels, fotograaf


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Nieuwjaarsreceptie 2020 van de gemeente Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Hans Bulsing (raadslid VVD), Floor Gordon wethouder D66 en Rob Ellermeijer wethouder VVD, proosten op het nieuwe jaar


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Directievoorzitter Rabobank Amstel & Vecht Ugur Pekdemir, Bas Zwart (raadslid VVD) en Tom Coumans (raadslid VVD)


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Nora Valk, een Amstelveense heldin, samen met Veronie Humalda, medewerker UvA/Amsterdam Business School


De speech werd wisselend ervaren, sommigen vonden het een goede speech, anderen vonden het wat vlak zonder uitschieters, maar hoe het ook zij, de burgemeester luidde een nieuw decennium in, dus tijd om er weer tegen aan te gaan. Voor een volgende receptie zou het gezellig zijn voor de sfeer als het Amstelveenlied weer terug zou komen, want heel veel Amstelveners missen toch dat stukje samen één zijn. We wachten het af.

Na de speech babbelde deze en gene weer rustig verder en ontmoetten toch weer nieuw gearriveerde mensen, zodat het nog lang gezellig bleef. Temeer daar er aan de hapjes en drankjes geen eind kwam. Voor de redactie van Amstelveenweb wel, want na zo’n bijeenkomst is het voor hen weer hard werken geblazen. De redactie hoopt u ook dit jaar weer veel nieuws en gebeurtenissen uit Amstelveen te tonen en denk er aan, uw persberichten blijven welkom. Tot ziens!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.