Bijgewerkt: 2 december 2023

Nog geen besluit toekomst Irenebrug

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Gohdar Massom
08-04-2009

UITHOORN- De Provinciale Noord-Holland heeft nog geen besluit genomen over de toekomst van de Irenebrug over de Amstel in Uithoorn. Dat blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op schriftelijke vragen van PvdA-Statenlid Gohdar Massom. Die had gevraagd om de Irenebrug te behouden.

Irenebrug Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De Prinses Irenebrug in Uithoorn. Al meer dan 50 jaar staat de brug op de agenda van de plaatselijke politiek. Door de drukke autoverkeer op de N201 zijn hier dagelijks files en de brug vormt hier de 'bottleneck'. Volgens de plannen van de gemeente Uithoorn wordt de N201 omgelegd en na de omlegging wordt de brug afgesloten voor gemotoriseerde verkeer.


Het provinciebestuur heeft nog geen standpunt genomen en wacht de voorstellen van de gemeente Uithoorn af. In het kader van de realisatie van project N201+ wordt de provinciale weg ter hoogte van de Amstelhoek omgelegd. De weg gaat onder de Amstel door met een aquaduct in plaats van de huidige Irenebrug. Met de omlegging van de N201 dreigt de Irenebrug te verdwijnen.

De gemeente Uithoorn heeft plannen voor de herinrichting van het centrum en wil een knip inbrengen in de huidige N201 vlakbij de Irenebrug. De Provincie Noord-Holland, de gemeenten Uithoorn, Amstelveen en De Ronde Venen hebben afgesproken de consequenties van een knip en de alternatieven die daarbij aan de orde kunnen zijn, eerst in beeld te brengen. Uitgangspunt daarbij is dat de knip niet tot onaanvaardbare gevolgen voor de omgeving mag leiden. Daarnaast mag de knip niet tot overlast op het omliggende wegennet leiden.

Statenlid Gohdar Massom vreest dat de verdwijning van de provinciale Irenebrug, zonder het aanbieden van een redelijk alternatief, het buurtschap Amstelhoek sociaal isoleert van de Uithoornse gemeenschap. Massom: “Veel Amstelhoekers zijn bang dat zij met de auto een lange omweg moeten maken om in Uithoorn boodschappen te kunnen doen. De Irenebrug is een goede sociale verbinding tussen de Amstelhoek en centrum Uithoorn”. Onder de eigenbevolking bestaat nauwelijks draagvlak voor het verwijderen van de brugverbinding, aldus Massom.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.