Bijgewerkt: 4 december 2023

Noodbevel afgekondigd in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-10-2012

Op zaterdag 13 oktober 2012 om 19 uur is een noodbevel afgekondigd door de gemeente Amstelveen in verband met een oproep tot een project X 'feest' in Middenhoven- meldt de gemeente Amstelveen op Twitter.

Politie en gemeente zijn voorbereid. Er komt geen feest. Jongeren worden opgeroepen om niet te komen. Lees verder ook het Noodbevel (pdf) van burgemeester Van Zanen.


Grotere kaart weergeven Het park in Middenhoven, Amstelveen

Een stukje uit het Noodbevel:

'Overwegende, dat het aannemelijk is, dat ondanks deze bekendmaking zijdens de gemeente, een grote menigte, opgeroepen via de sociale media, naar Amstelveen zal komen met als doel een ongereguleerd feest hier te houden. Dat de gefundeerde vrees bestaat, dat deze bijeenkomst zal leiden tot ernstige verstoringen van de openbare orde, waarbij vernielingen en gewelddadigheden op grote schaal dreigen plaats te vinden;

Overwegende, dat deze dreiging inmiddels een dusdanig karakter heeft aangenomen, dat er sprake is van ernstige vrees voor het ontstaan van ernstige ongeregeldheden in Amstelveen op zaterdag 13 oktober 2012, in het park Middenhoven, of op (een) andere plek(ken) binnen de gemeente Amstelveen, waardoor het openbare leven in Amstelveen in ernstige mate zal worden verstoord dan wel onmogelijk gemaakt.

Het is in de gemeente Amstelveen gedurende de periode van zaterdag 13 oktober 2012 om 19.00 uur tot zondag 14 oktober 2012 om 12:00 uur verboden op, of aan de weg alcoholhoudende drank te nuttigen, of - al dan niet aangebroken - flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (onder 'weg' wordt verstaan hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1.1. aanhef en sub A, van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Amstelveen).'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.