Bijgewerkt: 21 juli 2024

Noodondersteuning voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-12-2022

De energiecrisis heeft een grote impact op ons allen. Ook in Amstelveen worden inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen geconfronteerd met stijgende kosten, niet alleen energiekosten. De gemeenteraad van Amstelveen heeft onlangs besloten om in te zetten op lokale (acute) noodondersteuning voor hen die dat het hardst nodig hebben. Het kabinet heeft ook meerdere, landelijk geldende maatregelen aangekondigd of al gestart.

'We realiseren ons dat u, als maatschappelijke voorziening op het gebied van o.a. sport, cultuur en welzijn, ook voor grote (financiële) uitdagingen kunt komen staan. De impact van de energiecrisis is al merkbaar en voelbaar. Tegelijk weten we, gelet op het ongewisse verloop van de crisis en op de onzekerheid over ontwikkelingen wereldwijd, niet wanneer die impact zal eindigen noch hoe die zich ontwikkelt.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2022)


Het College B en W van Amstelveen vlnr.: Adam Elzakalai (VVD) wethouder , Bert Winthorst gemeentesecretaris, Floor Gordon (D66) wethouder, Herbert Raat (VVD) wethouder, Tjapko Poppens burgemeester, Frank Berkhout (D66) wethouder en Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder op 30 juni 2022

Landelijke maatregelen. Vanuit de landelijke overheid worden momenteel diverse maatregelen ontwikkeld om de schade zo veel mogelijk te beperken. Zwembaden die moeite hebben om de energierekening te betalen, krijgen in totaal 207 miljoen euro voor dit jaar en volgend jaar. Voor amateursportverenigingen die veel energiekosten hebben, komt er noodfonds van 6 miljoen euro. Voor zorginstellingen die in problemen komen, wordt 30 miljoen euro gereserveerd. Voor publieke en maatschappelijke instellingen komt 300 miljoen euro beschikbaar. Het Amstelveense deel van de Rijksbijdragen zal plusminus 0,5 procent daarvan bedragen. Het is echter nog niet duidelijk wanneer deze regelingen beschikbaar zijn dan wel de bedragen worden uitgekeerd.

Subsidie. De reguliere subsidies voor 2023 worden door de gemeente geïndexeerd met 5 procent. Wij begrijpen dat dit mogelijk te weinig is om alle stijgende lasten volledig te compenseren. We kunnen echter via de reguliere subsidies niet generiek de gehele lastenstijging compenseren. Voor huurders van maatschappelijk vastgoed van de gemeente geldt dat de indexering van de subsidie voldoende is om de huurstijging voor 2023 te dekken.

Lokale steun. Wij zijn daarom als gemeente hard bezig om voor hen die het nodig hebben ondersteuningsmogelijkheden te ontwikkelen. Zodra daar meer duidelijkheid over is, wellicht aan het einde van het eerste kwartaal 2023, zullen wij u daarover informeren. Gelukkig zijn er veel bestaande regelingen, waar u nu al gebruik van kunt maken. Zo zijn er verschillende regelingen op het gebied van duurzaamheid en hulp bij energiekosten (zie bijlage).

Tot slot. De duur van deze crisis is onbekend. Zoals gezegd ontwikkelen Rijk, gemeente en mogelijk ook anderen (provincies, financiële instellingen) maatregelen en/of initiatieven voor financiële ondersteuning. We vragen u ook om na te denken over welke maatregelen u nog zelf kunt nemen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en vergaren van extra inkomsten (sponsoren, leden, etc.). Mocht u ondanks uw inspanningen in acute ernstige financiële problemen komen, die uw voortbestaan of (een deel van) uw publieke functie in gevaar brengen, wendt u dan tot de gemeente. U kunt per e-mail contact opnemen via noodfonds-samenleving@amstelveen.nl.

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.'


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.