Bijgewerkt: 1 april 2023

Noord-Holland is goed voorbereid op wateroverlast

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
09-10-2008

De provincie Noord-Holland ligt goed op schema met het op orde krijgen van het watersysteem vóór 2015. Dit blijkt uit onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer.

Als gevolg van klimaatverandering, het stijgen van de zeespiegel, bodemdaling en verstedelijking zijn maatregelen nodig om wateroverlast te voorkomen. Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben daar in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) afspraken over gemaakt.

Amstel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De Amstel rivier bij Amstelveen. Aan de andere kant is Ouderkerk aan de Amstel. De rivier kan grote hoeveelheden water afvoeren, maar zoals dat in de zomer van 2003 gebeurde, werd de stroomrichting omgedraaid naar het zuiden, om de polders te bewateren


In 2015 moeten er afdoende maatregelen genomen zijn tegen wateroverlast. Het gaat dan om het langer vasthouden van water, het creëren van waterberging en het sneller afvoeren van water. In de Haarlemmermeerpolder is bijvoorbeeld ruimte gereserveerd voor waterberging. Uit het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer blijkt, dat Noord-Holland goed op schema ligt met het nemen van maatregelen.

Lees verder: Puzzelen met de wateropgave (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.