Bijgewerkt: 3 december 2022

Noord-Hollandse gemeenten willen maatwerk voor ondernemers die tussen wal en schip raken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-04-2021

De gemeente Amstelveen pleit, samen met 31 andere Noord-Hollandse gemeenten en de provincie Noord Holland, in een brandbrief gericht aan het Kabinet voor maatwerk bij de NOW en TVL subsidieregelingen. 

De Noord-Hollandse bestuurders gezamenlijk vragen het kabinet, missionair of demissionair, de menselijke maat te blijven vasthouden. Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken: 'We roepen het kabinet op om te luisteren naar de roep van ondernemers, gemeenten, brancheverenigingen en belangenorganisaties die nu steeds luider in de media te horen is. Een dringend verzoek om maatwerk te leveren zodat óók deze ondernemers in aanmerking komen voor de subsidieregelingen NOW & TVL en vooral een balans tussen rechtmatigheid en rechtvaardigheid te vinden. Ik zou ervoor willen pleiten dat gemeenten, op basis van een hardheidsclausule, zelf kunnen bepalen of een ondernemer alsnog in aanmerking komt. Dit beredeneert vanuit de doelstelling van de tijdelijke regelingen in plaats van de toetsing. Het Rijk kan dan alsnog toekennen óf bepalen dat de ondernemer op basis daarvan niet hoeft terug te betalen.'

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Britt Hogenes eigenaar van de Re-Style dames modewinkel en Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken in Bovenkerk


De gemeente Amstelveen hoort ook via gesprekken met ondernemers, brancheorganisaties en via het ondernemersloket dat bij de inzet van de regelingen NOW en TVL een groot verschil zit tussen theorie en praktijk. Ondernemers die vele jaren met succes hebben gewerkt, moeten nu hun pensioen en privévermogen inzetten om de vaste lasten te kunnen betalen. Werkgevers, werknemers en hun gezinnen zijn afhankelijk van deze werkgevers en worden zo ernstig in hun bestaanszekerheid bedreigd.

In Amstelveen hebben we hier ook schrijnende voorbeelden van. Britt Hogenes van Re-Style de dames modewinkel in exclusieve tweedehands merkkleding aan de Noordammerlaan is zo’n voorbeeld. De winkel is ruim 15 jaar geleden opgezet door haar moeder die één persoon in dienst had en hiervoor NOW ontving. Eind 2020 is haar moeder overleden en heeft Britt de winkel, na het overlijden van haar moeder, op haar naam gekregen. De NOW regeling liep ondertussen door, maar Britt moet nu de NOW van twee kwartalen terugbetalen. Reden is dat Britt wordt gezien als starter vanaf het vierde kwartaal 2020 en hierdoor komt zij niet meer in aanmerking komt voor de landelijke maatregelen. Er is namelijk op haar naam geen omzet gerealiseerd. Er is een startersregeling, maar deze is voor starters die begonnen zijn in kwartaal 1 en 2 in 2020. Ook voor deze regeling valt zij dus buiten de boot. Wel maakt Re-Style gebruik van de subsidie anderhalve meter maatregelen. Deze subsidie, speciaal ontwikkeld door gemeente Amstelveen, vloeit niet via een regeling terug naar het Rijk. Ook veel andere gemeenten gebruiken deze nu.

Maatwerk nodig voor ondernemers die tussen de wal en het schip vallen! Het gaat hierbij meestal om ondernemers in de detailhandel, cultuur, horeca en andere branches die net buiten de vereisten vallen voor de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Het ‘omvallen’ van bedrijven zal tot onnodig verlies van werkgelegenheid leiden evenals leegstand en verpaupering binnen kernen.

De bestuurders zijn er vast van overtuigd dat ook de Rijksoverheid er krachtig naar wil streven om de theorie van beleid en de ingezette regelingen zoveel mogelijk op de praktijk te laten aansluiten. En hopen door het pleidooi, inzet en meedenken op korte termijn tot een verantwoorde realisatie kunnen komen. De 6 gemeenten van regio Amstelland-Meerlanden, 18 gemeenten in Noord Holland Noord, de 7 gemeenten van regio Zuid-Kennemerland & IJmond, Amsterdam en Provincie Noord Holland steunen de actie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.