Bijgewerkt: 1 april 2023

Nova College luidt noodklok over inburgering

Nieuws -> Informatief

Bron: Nova College
17-10-2007

Het ROC Nova College schreef op 12 oktober 2007 in een brief aan minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie en de staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs dat door de nieuwe regels rond inburgering veel minder cursisten instromen dan gepland. De oorzaak is de ingewikkelde, tijdrovende afhandeling die gemeenten moeten doen om cursisten door te verwijzen naar een cursus.

De gemeenten Amstelveen, Haarlem en Haarlemmermeer hebben de aanbesteding voor de inburgeringscursussen gegund aan het Nova College. Inwoners uit die regio die moeten of willen inburgeren volgen hun cursus op het Nova College. Datzelfde geldt voor inburgeraars in Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Deze gemeenten hebben (nog) niet aanbesteed, maar verwijzen mensen wel naar het Nova College.

Op basis daarvan heeft het Nova College gekwalificeerd personeel en accommodaties gepland om deze inburgeringscursussen te verzorgen. Gemeenten hebben echter met ingewikkelde procedures te maken, waardoor de afhandeling veel te traag verloopt. Hierdoor worden sinds begin 2007 niet of nauwelijks mensen doorverwezen voor een cursus.

De schade die het Nova College hierdoor leidt, beloopt in 2007 al anderhalf tot twee miljoen euro. Bovendien kan het Nova College deze schade niet beperken, omdat het Nova College op grond van de gunningen verplicht is de oorspronkelijk benodigde capaciteit aan personeel en accommodatie beschikbaar te houden.

In de brief spreekt het Nova College de minister aan op het feit dat zij ook van mening is dat de praktische uitvoerbaarheid van de regels van de Wet Inburgering ernstig te wensen over laat. In de brief aan de Tweede Kamer van 8 oktober 2007 geeft de Minister van Wonen Wijken en Integratie ook zelf aan dat de complexiteit van wet- en regelgeving leidt tot het stagneren van de uitvoering van de Wet Inburgering.

Het Nova College doet een beroep op de minister om de roc’s te compenseren voor de gevolgen van de stelselwijziging. Ook vraagt het Nova College om een richtlijn voor wat de roc’s mogen verwachten, zodat de gemeenten en de roc’s de infrastructuur daarop kunnen afstemmen. Zonder richtlijnen en zonder garanties, kan het Nova College de bijbehorende expertise en infrastructuur niet langer in stand houden.

Wat is een inburgeringscursus?

Het is een onderwijspakket, bedoeld voor immigranten. De lesstof bevat o.a. de taal en andere sociale, economische en juridische vaardigheden van het land waar men zich wil vestigen. Gemeenten zijn verplicht bepaalde groepen allochtonen een inburgeringscursus aan te bieden. De cursist betaalt een eigen bijdrage van € 350. Andere inburgeringsplichtigen moeten er zelf voor zorgen dat zij voldoende kennis opdoen om het examen te behalen. (Bron: Wikipedia)

Website: Nova CollegeAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.