Bijgewerkt: 3 juli 2022

OM controleert ook in 30 km zones

Nieuws -> Politie

Bron: OM
02-05-2006

Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) stelt de komende jaren aanzienlijk meer mensen beschikbaar voor verkeerscontroles in 30 km-zones. Doel hiervan is om een extra bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid. Het BVOM doet dit in samenwerking met politie en met gemeenten die verantwoordelijk zijn voor een veilige weginrichting. Onlangs zijn de verkeersongevalcijfers over 2005 bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat de daling van het aantal verkeersslachtoffers in 30 km zones relatief achterblijft.

150.000 extra controle-uren

Het afgelopen jaar heeft de politie al extra gecontroleerd binnen de bebouwde kom. Het gaat vooral om wegen in 30 km-zones en rond scholen waar mensen het gevoel hebben dat het er verkeersonveilig is. Dat staat in het vandaag verschenen jaaroverzicht van het BVOM. Het aantal mensen dat het BVOM voor deze controles beschikbaar stelt, wordt vanwege het succes van deze aanpak de komende jaren met ruim honderd man vergroot. In totaal zijn 150.000 controle-uren extra beschikbaar om de verkeersveiligheid in de buurt te verbeteren.

Het aantal verkeersdoden is het afgelopen jaar met ruim 7% afgenomen naar 817 (881 in 2004 en 1088 in 2003). Deze daling is voor een belangrijk deel bereikt door de verkeerscontroles die het BVOM samen met de politie en het lokale OM heeft opgezet. Automobilisten zijn daardoor de afgelopen jaren rustiger gaan rijden. Dit blijkt onder meer uit de meetlusgegevens van het BVOM. Een lagere snelheid leidt tot minder ongevallen en tot minder risico op letsel bij een ongeval.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.