Bijgewerkt: 21 februari 2024

OV-concessie Amstelland-Meerlanden

Nieuws -> Regio

Bron: ROA
14-03-2006

De OV-concessie Amstelland-Meerlanden omvat het gebied van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn (m.u.v. het vervoer in Diemen en Duivendrecht). Ook de Zuidtangent, de succesvolle busverbinding van Haarlem via Schiphol en Amstelveen naar Amsterdam Zuidoost maakt deel uit van deze concessie.

Het openbaar vervoer in dit gebied wordt momenteel geleverd door Connexxion. De huidige concessie, die een omvang heeft van circa € 30 miljoen, loopt tot eind 2007. Inmiddels is het ROA als de opdrachtgever op het gebied van OV gestart met de aanbesteding voor de nieuwe concessieperiode.

Van de start van die aanbesteding is inmiddels officieel aankondiging gedaan. Momenteel is het ROA bezig met een marktconsultatie voor de concessie Amsteland-Meerlanden, waarbij OV-bedrijven om hun mening wordt gevraagd over de huidige concessie. De uitkomsten van deze consultatie zullen worden gebruikt om een aantal documenten voor de aanbesteding te verfijnen.

Aanbestedingsreglement

Ten behoeve van de aanbesteding van de openbaar-vervoersconcessies in het ROA-gebied is er een aanbestedingsreglement opgesteld, dat ook voor de concessie Amstelland-Meerlanden geldt. Dit is door het Dagelijks Bestuur van het ROA vastgesteld en kan hiernaast gedownload worden.

Programma van Eisen

Verder vormt de Visie Openbaar Vervoer (zie hieernaast) de basis voor de aanbestedingen. Op basis daarvan wordt een Programma van Eisen (PvE) geschreven, waarin staat waaraan het OV moet voldoen qua verbindingen, frequenties en kwaliteiten. In april 2006 zal hiervan de ontwerpversie gereedgekomen die ter advisering wordt voorgelegd aan met name de Reizigersadviesraad en de Adviescommissie Amsteland-Meerlanden, waarin de wethouders van de betrokken gemeenten zitten. Vaststelling van het definitieve PvE zal in juli 2006 door het Dagelijks Bestuur van het ROA plaatsvinden. Het ontwerp-PvE en het definitieve PvE zullen voor een ieder opvraagbaar en te downloaden zijn.

Bestek

Alle bestuurlijk vastgestelde eisen uit het PvE worden uitgewerkt in een bestek. Dit bestek is uitgangspunt voor de Europese aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden. In tegenstelling tot de Visie Openbaar Vervoer en het PvE kan dit document niet worden ingezien vanwege de stringente eisen die aan een Europese aanbesteding worden gesteld. Het bestek wordt dit najaar door het Dagelijks Bestuur van het ROA vastgesteld.

Formele aanbestedingsprocedure

Na vaststelling van het bestek start de Europese aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden formeel met het indienen van de biedingen door de vervoerders. De gunning is voorzien in maart 2007. Eind 2007 zal het openbaar vervoer in Amstelland en Meerlanden dan volgens de nieuwe afspraken worden uitgevoerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.