Bijgewerkt: 3 december 2023

OZB-tarief 2014 van Amstelveen naar beneden bijgesteld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-11-2013

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen wil het tarief voor de Onroerend Zakenbelasting (OZB) naar beneden bijstellen nu de definitieve WOZ-waarden bekend zijn. Uit cijfers blijkt, dat de waardedaling van huizen minder is dan verwacht. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad dit voorstel in december 2013.

Het college legt het tarief OZB jaarlijks vast in de tarievennota. Omdat deze nota in november gelijktijdig met de begroting door de gemeenteraad behandeld moet worden en de WOZ-waarden voor huizen en kantoren dan nog niet beschikbaar zijn moet gerekend worden met fictieve bedragen.

Zo ging het college uit van een waardedaling van het onroerend goed van 10 procent voor woningen en 10 procent voor niet woningen zoals kantoren. Nu de hertaxatie vrijwel is afgerond blijkt, dat de gemiddelde waarde voor woningen zijn gedaald met 5,5 procent en voor bedrijven en kantoren met 8 procent.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat tijdens een commissievergadering in oktober 2013


Opbrengst OZB in 2014 € 18,4 miljoen

De gemeente Amstelveen moet voor 2014 € 18,4 miljoen euro binnen halen aan OZB. Om dit voor elkaar te krijgen kijkt de gemeente naar de waarde van het onroerende goed in de gemeente.

Wanneer de gemiddelde waardeontwikkeling van het onroerend goed daalt, wordt het tarief verhoogd om deze waardedaling te compenseren. Omgekeerd betekent dit ook, dat indien de gemiddelde WOZ-waarde stijgt het OZB tarief (compenserend) daalt. WOZ-waardeontwikkelingen worden dus gecompenseerd door tegengestelde tariefsontwikkelingen.

De gemiddelde Amstelvener merkt hier weinig van als het aanslagbiljet op de deurmat valt. Herbert Raat (VVD) wethouder financiën: 'Het college kiest ervoor om de OZB alleen aan te passen aan de inflatie. Zo stijgen de lasten voor inwoners minimaal en kan het voorzieningenniveau in de gemeente op peil blijven. Van het Rijk zouden we de OZB nog mogen verhogen, maar daar kiezen we niet voor. In deze lastige tijden hebben Amstelveners en ondernemers het al moeilijk en dan moet je terughoudend zijn met lastenverzwaring’.

Foto Amstelveen
Foto Amstelveen
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.