Bijgewerkt: 21 september 2021

Omgevingsraad Schiphol vervangt CROS en Alderstafel

Nieuws -> Schiphol

Bron: Rijksoverheid
29-01-2015

Alle vraagstukken en belangen rondom luchthaven Schiphol en de hierbij betrokken partijen komen sinds dit jaar samen in de nieuwe Omgevingsraad Schiphol (ORS). In de Raad zijn overheden, de luchtvaartsector, omwonenden en brancheorganisaties vertegenwoordigd. Omwonenden van Schiphol zijn vertegenwoordigd via 93 bewonersorganisaties. Het nieuwe platform vervangt de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Alderstafel. In aanwezigheid van staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) kwam de ORS vandaag voor het eerst bijeen.

Staatssecretaris Mansveld: ‘In Nederland willen we met 17 miljoen mensen wonen, werken, vliegen en recreëren. Dit betekent, dat je niet ontkomt aan botsende belangen. In de ORS worden al deze belangen meegenomen en steeds weer tegen elkaar afgewogen. Het draagvlak dat zo gecreëerd wordt voor afspraken is belangrijk. ‘De afgelopen weken is weer gebleken, dat na goed overleg overeenstemming kan worden bereikt over onderwerpen die alle betrokken partijen raken.’

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Wilma Mansveld, (PvdA) staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu


Luchthaven Schiphol is van groot belang voor de Nederlandse economie, maar heeft ook een grote invloed op de leefomgeving. Met samenvoeging van de CROS en de Alderstafel komt er naast één platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen samenkomen ook één loket voor belanghebbenden. Doel is om een balans te vinden tussen ontwikkeling van de luchtvaart, het vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving en mogelijkheden voor gebruik van de ruimte rondom Schiphol.

De ORS bestaat uit een College van Advies en een Regioforum. Het College en het Forum staan onder leiding van een voorzitter: Hans Alders. De belangstelling van omwonenden van Schiphol voor deelname aan de ORS is groot: 93 organisaties praten mee in de Raad. Deze vertegenwoordigen het binnen- en het buitengebied rond alle start- en landingsbanen. In het Regioforum zitten 10 verkozen personen die ruim 10.000 omwonenden vertegenwoordigen. In het College van Advies worden de organisaties vertegenwoordigd door drie bewonersvertegenwoordigers, zoals ook aan de Alderstafel het geval was.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.