Bijgewerkt: 2 december 2023

Onbegrijpelijke houding van B en W inzake subsidies Welzijn

Nieuws -> Gemeente

Bron: BBA
20-01-2009

BBA vindt de reactiewijze van het College van B en W inzake subsidies die ze verstrekt voor jongeren- en welzijnswerk onbegrijpelijk. Het is uitermate vreemd dat het College van B en W zowat drie maanden nodig heeft om een reactie te geven op terechte vragen van twee wijkplatformleden over subsidies aan de Stichting Cardanus. "Als je niet binnen een normale termijn kan verklaren waarom en waaraan je subsidie geeft, kan je je afvragen op welke basis die subsidie dan gegeven wordt," aldus raadslid David de Jong van BBA.

BBA pleit voor het opstellen van nieuwe heldere criteria voor welzijnswerk, die voor iedereen duidelijk kan maken op basis waarvan subsidiegeld wordt verstrekt.

In een rapport van Hermine Jansens en Ria Ganzinotti blijkt dat aan de hand van hun berekeningen vooral vragen bestaan over de kosten die de gemeente betaalt voor de levering van jongerenwerk en welzijnswerk. B en W heeft pas nadat het onderwerp geagendeerd was, besloten alsnog te elfder ure - circa 24 uur voor behandeling - met een reactie te komen.

BBA prijst de inzet van Janssens en Genzinotti, die belangeloos de wijze van subsidieverlening aan de kaak durven te stellen. Nadat BBA in de loop der jaren veelvuldig hier vragen over heeft gesteld, kreeg het nooit concrete antwoorden van B en W.

Burgemeester en Wethouders hebben nu de welzijnwoordvoerders in de raad gevraagd alsnog te spreken over nieuwe criteria voor welzijnswerk en hoe je die subsidiering het beste vorm kan geven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.