Bijgewerkt: 19 januari 2022

Onder toezicht gestelde zorginstellingen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-07-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de Onder toezicht gestelde zorginstellingen in Amstelveen:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 5 juli 2016 is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IVG) een lijst met 150 onder toezicht gestelde zorginstellingen openbaar gemaakt. Het gaat hierbij om het toezicht over de periode van 1 januari 2015 tot en met 15 maart 2016. Op de ‘150-lijst’ staan drie zorginstellingen vermeld met één, of meerdere locaties in Amstelveen. Het gaat om Amstelring, Brentano en de Zonnehuisgroep.

Amstelring

Stichting Amstelring heeft één locatie in Amstelveen: Groenelaan. Amstelring als totale zorginstelling is ingedeeld in ‘categorie 1’ wat betekent, dat intensief vervolgtoezicht zal plaats hebben. Naar aanleiding van de berichtgeving heb ik gesproken met de heer Hisgen, de voorzitter van de Raad van Bestuur Amstelring, over de laatste stand van zaken. Ik ben dit jaar ook op bezoek geweest bij de locatie aan de Groenelaan. De vestigingsmanager, mevr. Boelen, vertelde onder meer over de wijzigingen die sinds het inspectierapport van de IVG (van april 2015) zijn doorgevoerd en dat de onder toezichtstelling naar aanleiding van nacontrole op 9 april 2015 is opgeheven.

De inspectie heeft het vertrouwen uitgesproken, dat Groenelaan de laatste kleinere verbeterpunten zelfstandig kan en zal doorvoeren. Amstelring geeft aan, dat dit haaks lijkt te staan op het bericht in de Telegraaf van 7 juli 2016, waarin wordt aangehaald, dat de inspectie niet tevreden is over Groenelaan. Zij vermeden, dat hier verwarring is opgetreden met Verpleeghuis Het Hoge Heem in Uithoorn, waar de inspectie ontevreden over is. De komende maanden zal ik de situatie rond Amstelring blijven volgen en als hier aanleiding toe is actie ondernemen en uw raad hierover informeren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg


Brentano

In Amstelveen staan vier locaties van Stichting Brentano. De instelling wordt ingedeeld in categorie 4, wat betekent, dat het toezichttraject is afgesloten. Brentano heeft laten weten, dat zij niet weten, waarom zij op deze lijst voorkomen. Brentano geeft aan dat ze niet te maken hebben gehad met enige vorm van toezicht vanuit de inspecties. Het afgelopen jaar heeft de Inspectie, op verzoek van Brentano een bezoek gebracht ten behoeve van een specifieke erkenning voor zware zorg van een locatie.

Zonnehuisgroep Amstelland

Zonnehuisgroep Amstelland heeft vier locaties in Amstelveen. De instelling is ingedeeld in categorie 2, wat betekent, dat de inspectie vervolgtoezicht houdt in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken. De Zonnehuisgroep heeft aangegeven, dat deze indeling bij hen niet eerder bekend was. De inspectie heeft in 2015 één bezoek aan de Zonnehuisgroep gebracht. De Zonnehuisgroep had op basis van het bezoek niet verwacht, dat zij in categorie 2 zouden vallen. Zij hebben de inspectie om toelichting gevraagd. Het is van belang, dat Amstelveners inzicht krijgen in de prestaties van zorginstellingen. Dit moet op een inzichtelijke manier en niet in verhullend jargon, wat enkel te begrijpen is voor ingewijden. Het zou een goede zaak zijn, als de staatssecretaris verder aan de slag gaat met een betere informatievoorziening. Ik zal de vinger aan de pols blijven houden en mochten er ontwikkelingen zijn informeer ik u daar zo spoedig mogelijk over.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.