Bijgewerkt: 6 december 2022

Ondernemers hebben meer zekerheid en beter beschermd op internet

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/ EU
15-06-2019

Ondernemers hebben voortaan meer zekerheid, wanneer zij zakendoen met digitale platforms zoals reserverings- en vergelijkingswebsites, online marktplaatsen en appstores. De EU-lidstaten hebben op 14 juni 2019 in Luxemburg ingestemd met een Europees voorstel voor regelgeving. In de zogenoemde Platform-to-Business (P2B) verordening worden bijvoorbeeld transparantie over algemene voorwaarden, de volgorde van zoekresultaten en regels inzake geschillenbeslechting vastgelegd.

De nieuwe regelgeving gaat ook gelden voor platforms die met hun hoofdvestiging niet in de Europese Unie zijn gevestigd, maar die daar wel actief zijn, zoals Facebook, Google en Amazon. De digitale platforms hebben één jaar de tijd, ná de publicatiedatum deze zomer, om aan de verordening te voldoen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): 'Platforms zijn voor ondernemers steeds belangrijker om hun diensten of producten aan te bieden. Nederlandse MKB’ers kunnen hierdoor gemakkelijk een groot publiek bereiken, óók over de grens. Met deze regels zorgen we voor een eerlijkere economie. Een kleinere ondernemer is beter beschermd en kan met vertrouwen online zaken doen.'

Duidelijkheid over voorwaarden en werkwijze online platforms. In de huidige situatie lopen bedrijven tegen problemen aan bij het online zakendoen op een platform. Bijvoorbeeld wanneer een ondernemer zonder duidelijke reden van een platform wordt verwijderd, het onduidelijk is waarom een bedrijf laag in de zoekresultaten te vinden is of de ondernemer nergens naartoe kan om een geschil met een platform aan te kaarten.

Foto Amstelveen
(Foto Nina Palli/Ministerie EZ - 2017)

Mona Keijzer (CDA) staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat


De P2B-verordening draagt op twee manieren bij aan eerlijke verhoudingen: via transparantievereisten voor online platforms en effectieve geschillenbeslechting. Digitale platforms moeten zorgen dat de algemene voorwaarden helder en makkelijk te raadplegen zijn. Daarnaast moeten platforms transparant zijn over de volgorde van de zoekresultaten, het besluit om een ondernemer van een platform te verwijderen en de behandeling van eigen producten ten opzichte van producten van derden die ook op het platform worden aangeboden.

Effectievere geschillenbeslechting. Om te zorgen voor effectieve geschillenbeslechting, bepaalt de verordening dat ondernemers bij een geschil kosteloos bij het platform terecht moeten kunnen voor een snelle afhandeling. Daarnaast moeten platforms externe bemiddelaars aanwijzen die ingeschakeld kunnen worden voor bemiddeling. Kleinere platforms waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en met een jaaromzet van niet meer dan 50 miljoen euro, zijn uitgezonderd van deze verplichtingen rondom geschillenbeslechting. Twee bepalingen zijn van toepassing op zoekmachines en ondernemers die daar gebruik van maken. Het gaat om transparantie rondom de factoren die de volgorde van zoekresultaten bepalen en de manier, waarop eigen producten en diensten worden behandeld ten opzichte van die van derden.

Online platforms stimuleren innovatie en groei in de digitale economie. Zij spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de onlinewereld en het openen van nieuwe marktkansen, met name voor het MKB. Bijna de helft (42%) van de respondenten van een recente Eurobarometer-enquête over onlineplatforms gebruikt onlinemarkten om zijn producten en diensten te verkopen. 82% van de bedrijven die online verkopen, vertrouwen op zoekmachines om hun producten en/of diensten te promoten. Onlineplatforms bieden belangrijke nieuwe efficiëntieverbeteringen bij de toegang tot de wereldwijde consumentenmarkten. Als belangrijkste interface voor miljoenen bedrijven om toegang te krijgen tot markten en klanten, bieden zij de virtuele infrastructuur voor bedrijven om in de platformeconomie te functioneren.

Online platforms zijn een belangrijk onderdeel van een digitale economie. De Europese Commissie wil met haar voorstellen een omgeving bevorderen, waarin de ecosystemen van onlineplatformen tot bloei komen. Dit houdt onder meer in dat ervoor moet worden gezorgd dat platforms hun gebruikers eerlijk behandelen en actie ondernemen om de verspreiding van illegale online-inhoud te beperken. Onlineplatformen bestrijken een breed scala aan activiteiten, waaronder onlinemarkten, sociale media en creatieve inhoudsmogelijkheden, distributieplatforms voor toepassingen, prijsvergelijkingswebsites, platforms voor de collaboratieve economie en algemene onlinezoekmachines.

Zij hebben belangrijke kenmerken gemeen, waaronder het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën om interacties (met inbegrip van commerciële transacties) tussen gebruikers te vergemakkelijken, het verzamelen en gebruiken van gegevens over deze interacties, en netwerkeffecten die het gebruik van de platforms met de meeste gebruikers het meest waardevol maken voor andere gebruikers.

Onlineplatforms zijn sterke aanjagers van innovatie en spelen een belangrijke rol in de digitale samenleving en economie van Europa. Zij vergroten de keuze voor de consument, verbeteren de efficiëntie en het concurrentievermogen van de industrie en kunnen de civiele participatie in de samenleving bevorderen. Vandaag de dag verkopen 1 miljoen bedrijven in de EU reeds goederen en diensten via onlineplatforms en meer dan 50% van de kleine en middelgrote ondernemingen die via onlinemarkten verkopen, verkoopt grensoverschrijdend.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.