Bijgewerkt: 13 juli 2024

Ondernemersvereniging Amstelveen en ondernemers van het Oude Dorp krijgen subsidies

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-12-2022

De gemeente Amstelveen heeft aan twee nieuwe initiatieven subsidie verleend vanuit het Stimuleringsfonds Lokale Economie. Dit zijn de laatste twee die subsidie kunnen krijgen uit het fonds. Het gaat om aanvragen van de Ondernemersvereniging Amstelveen voor een vervolg van het succesvolle trainingsprogramma ‘Back on Track’. En een aanvraag van de samenwerkende ondernemers van het Oude Dorp voor verlevendiging van dit gebied.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Economische Zaken

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Economische Zaken: 'Als college van B en W willen we de Amstelveense economie versterken door het verlenen van subsidies uit het Stimuleringsfonds Lokale economie. Veel ondernemers hebben het na corona en door de huidige prijsstijgingen nog steeds moeilijk. In deze tijden en onder deze omstandigheden, kunnen Mkb’ers goed ondersteuning gebruiken. En hierdoor kunnen we ook de onderlinge samenwerking tussen Amstelveense ondernemers nog verder verbeteren. Door cofinanciering van 25% samen met ondernemers blijven we investeren in het lokale ondernemersklimaat.'Darshan Sloot directeur van de Ondernemersvereniging Amstelveen: 'We kunnen wel zeggen dat Back on Track een succes was. Meer dan 300 deelnemers volgden meer dan 50 trainingen. Met alle mediapartners, trainers, communicatie-experts, locaties, cateringbedrijven erbij opgeteld heeft dit project meer dan 400 ondernemers steun geboden. We zijn heel erg blij dat de gemeente ons plan voor het vervolg ondersteunt en dat Back on Track dankzij het stimuleringsfonds in 2023 een vervolg krijgt.'

Back on Track 2.0. Op dit moment staan ondernemers voor hele nieuwe uitdagingen, die voor velen zelfs een grotere impact hebben dan corona, zoals de energiecrisis, enorme kostenstijgingen, een overspannen arbeidsmarkt, hoge werkdruk. Een onvoorspelbare toekomst. Maar ook thema’s als duurzaamheid, innovatie en internationalisering spelen voor de toekomstbestendigheid van deze ondernemers een grote rol. Het nieuwe Back on Track programma zal zich vooral richten op het MKB en de uitdagingen en thema’s waar zij nu en in de toekomst mee te maken hebben. Een programma waarbij MKB ondernemingen met elkaar en met experts in gesprek gaan. Back on Track 2.0 is wederom een project voor álle Amstelveense ondernemers en je hoeft daarvoor geen lid te zijn van een ondernemersvereniging of branchevereniging. Meer informatie volgt op www.oa-amstelveen.nl/backontrack .

Oude Dorp. De Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Oude Dorp heeft een aanvraag gedaan om het gebied te verlevendigen. Daarom willen zij, de komende vier jaar, elk jaar drie themamarkten organiseren die passen bij de sfeer van het Oude Dorp. Ook de buurondernemers de Amsterdamseweg worden betrokken bij de markten. Het initiatief is goed voor alle groepen inwoners en ondernemers van Amstelveen. Vanuit het lokaal coronafonds is € 750.000 beschikbaar gesteld voor het Stimuleringsfonds lokale economie. Met het toekennen van deze laatste bedragen is het totale bedrag beschikbaar gesteld aan diverse projecten die de lokale economie steunen. Met het Stimuleringsfonds investeert het Amstelveense MKB samen met de gemeente bijna € 950.000 in de lokale economie. Meer informatie over het Stimuleringsfonds Lokale Economie is te vinden op www.amstelveen.nl/ondernemen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.