Bijgewerkt: 2 december 2022

Ondernemersvereniging Amstelveen is tevreden over de betalingstermijn van de gemeente

Nieuws -> Informatief

Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen
29-05-2015

Vanuit de markt bereikte de Ondernemersvereniging Amstelveen het bericht, dat de gemeente Amstelveen te laat zou zijn met betalen. De wet schrijft voor, dat 90% van de facturen binnen 30 dagen betaald moet zijn. Bij de gemeente Amstelveen zou dit percentage niet behaald zijn en zelfs gedaald ten opzichte van vorig jaar. Via een interne ledenraadpleging heeft de OA een onderzoek hiernaar uitgezet onder haar leden. Uit de lage respons, waarvan het merendeel zeer positief en slechts een enkel bericht over een te late betaling, constateert de OA, dat dit voor haar leden geen werkelijk probleem vormt.

Eind vorig jaar lag het percentage facturen, dat binnen de termijn van 30 dagen door de gemeente betaald was op 87%. Onder andere op aandringen van de Ondernemersvereniging Amstelveen schreef Wethouder Raat van financiën in januari in een brief aan de gemeenteraad, dat hij dit jaar streeft naar 90% en dat hij beseft, dat tijdige betaling van essentieel belang is voor ondernemers. Tot tevredenheid van de OA bevestigt de positieve uitkomst van de ledenraadpleging dat de wethouder zijn streven nakomt. De Ondernemersvereniging Amstelveen telt zo’n 260 leden (bedrijven). Meer informatie via www.oa-amstelveen.nl.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.