Bijgewerkt: 28 september 2023

Onderzoek wonen in leegstaande kantoren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
14-09-2006

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten vervolgonderzoek te doen naar de mogelijkheden om leegstaande kantoren te herbstemmen tot woonruimte.

„Deze woonruimte zou dan vooral bedoeld zijn voor starters en in het bijzonder voor jongeren," aldus wethouder Remco Pols (huisvesting, PvdA). In het collegeprogramma en de 'Woonvisie Amstelveen' heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen om extra aandacht te besteden aan de kansen op de woningmarkt van met name jongeren, jonge gezinnen, senioren en enige andere specifieke groepen. Verder is de leegstand in kantoren momenteel groter dan uit economisch oogpunt nodig en wenselijk is. „Deze twee factoren tezamen geven aanleiding om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om kantoren om te zetten in woonruimte," zegt Pols.

Remco Pols  Amstelveen(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Wethouder Ruimte, bouwen en wonen de heer Remco Pols hier op een archiefbeeld


Gemeenten hebben baat bij een zekere leegstand van kantoren. Er is dan ruimte voor bedrijven om zich te vestigen of om uit te breiden. Een te grote leegstand is echter ongewenst in verband met uitstralingseffecten op het gebied van imago, maar ook (sociale) veiligheid. Ook andere overheden studeren op de mogelijkheden om woningen in leegstaande kantoren te realiseren.

Het ministerie van VROM en de provincie Noord-Holland zijn inmiddels gestart met een actieplan om gemeentelijke plannen voor herbestemming sneller af te handelen. Bij de verkenning spelen veel factoren een rol, bijvoorbeeld locatie-eisen, juridisch-planologische wetten en regelingen, bouwtechnische aspecten en de kosten. De verkenning houdt in eerste instantie een inventarisatie van lege kantoorpanden in.

Vervolgens beoordeelt het gemeentebestuur de wenselijkheid om bepaalde panden te herbestemmen tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de kantorenmarkt. Tenslotte wordt aan de hand van de hiervoor genoemde factoren bepaald of een pand in aanmerking komt, om geschikt te maken voor wonen. Ook speelt een rol dat kantoren vaak particulier eigendom zijn.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.