Bijgewerkt: 23 juni 2024

Onderzoek naar behoefte kinderopvang in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-08-2009

De schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente willen door onderzoek een duidelijk beeld krijgen van de huidige behoefte aan kinderopvang in Amstelveen. Door nieuw onderzoek kunnen organisaties doorrekenen hoe groot de behoefte is aan opvang en eventuele andere vormen van opvang. Vanaf september 2009 krijgen ruim 6.000 ouders en verzorgers van kinderen tot en met 12 jaar een vragenlijst in de bus.

In 2006 verrichtte Amstelveen voor het laatste een behoefte onderzoek naar kinderopvang. Door een grote toename van de vraag en veranderende situaties zoals bijvoorbeeld de financiering voor ouders, is dit onderzoek verouderd. Vandaar het besluit tot een nieuw behoefte onderzoek.

Ouders en verzorgers krijgen begin september 1 een vragenlijst toegestuurd met het verzoek deze in te vullen. Vragen gaan over huidige opvang en gewenste opvang. Ook richt het onderzoek zich op de vraag hoe groot de behoefte is aan meer opvang, aan andere vormen van opvang en in welke wijken de vraag het grootst is.

De 6.000 ouders komen uit een steekproef onder alle Amstelveense kinderen in de leeftijdsgroep tot en met 12 jaar, in totaal 10.672 kinderen. In de steekproef komen kinderen uit alle wijken en alle scholen ruim aan bod. De schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente hopen dat geselecteerde ouders zo veel mogelijk meewerken zodat betrokken organisaties nog beter kunnen inspelen op de behoefte aan kinderopvang.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.