Bijgewerkt: 24 maart 2023

Onderzoek naar de effectiviteit van de schuldhulpverlening in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-12-2018

De gemeente Amstelveen is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening aan de inwoners van de gemeente. De rekenkamercommissie gaat onderzoeken hoe effectief de gemeente uitvoering geeft aan de schuldhulpverlening. Daarbij wordt ook onderzocht hoe het is gesteld met de toegang tot de schuldhulpverlening en de bejegening van de cliënten.

De gemeente probeert met een integraal aanbod op maat zo veel mogelijk problematische schulden te voorkomen. In die gevallen waar toch problematische schulden ontstaan, wordt door de inzet van schuldhulpverlening een structurele oplossing beoogd. Door schuldhulpverlening wil de gemeente de mogelijkheid van inwoners vergroten om aan de samenleving deel te nemen.

Naast het bieden van inzicht in de effectiviteit van de schuldhulpverlening wil de rekenkamercommissie de raad ook handvatten bieden om vanuit zijn kaderstellende en controlerende rol de uitvoering van deze wettelijke taak te verbeteren. Het onderzoek moet onder andere antwoord geven op de volgende vragen:

-Hoe heeft de gemeente de uitvoering van de schuldhulpverlening vormgegeven?
-Hoe meet de gemeente of de doelstellingen worden behaald?
-Welke resultaten zijn behaald en waar blijkt dat uit?
-Hoe functioneert de toegang tot de schuldhulpverlening?
-Hoe is de bejegening van de cliënten bij de uitvoering van de schuldhulpverlening?
-In hoeverre is de gemeenteraad kaderstellend en controlerend op dit onderwerp?
-Welke aandachtspunten komen uit het onderzoek naar voren en welke verbeterpunten zijn er mogelijk?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau BMC Onderzoek uit Amersfoort. Het onderzoek start in december 2018 en duurt naar verwachting een half jaar. Lees meer over: schuldhulpverlening in AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.