Bijgewerkt: 17 april 2024

Onderzoek naar de veiligheid van het vliegverkeer van Schiphol

Nieuws -> Schiphol

Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid
02-03-2016

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een thematisch onderzoek gestart naar de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Amsterdam Airport Schiphol. De afgelopen jaren heeft de Onderzoeksraad meerdere incidenten op de luchthaven onderzocht. De Raad wil nu achterhalen, of aan deze incidenten meer structurele oorzaken ten grondslag liggen, zoals het ontwerp, de ligging en het gebruik van de luchthaven. Met het onderzoek wil de Raad bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid van de luchthaven. Dit is niet alleen van belang voor de huidige afhandeling van het luchtverkeer, maar ook voor de algemeen verwachte groei van het aantal vluchten op Schiphol in de komende decennia.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De hoofdingang van het vliegveld Schiphol


In het onderzoek zal onder meer worden nagegaan, of de betrokken partijen eerdere aanbevelingen van de Onderzoeksraad hebben opgevolgd. Ook wil de Raad in kaart brengen op welke manier de betrokken partijen hun verantwoordelijkheden invullen ten aanzien van de verschillende veiligheidsaspecten van het vliegverkeer. Zo wil de Raad onderzoeken, hoe de veiligheid van omwonenden is meegenomen in de besluitvorming over Schiphol en hoe de afweging tussen veiligheid, economie en milieu is gemaakt.

 De voorvallen en incidenten die de Raad eerder onderzocht, betroffen onder meer het opstijgen vanaf een niet vrijgegeven baan, runway incursions (het oversteken, of rijden op een baan die in gebruik is voor luchtverkeer) en technische problemen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.