Bijgewerkt: 2 maart 2024

Onderzoek naar eenzaamheid bij ouderen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-10-2010

Woensdagavond 20 oktober 2010 krijgen de leden van de raadscommissie Burgers en Samenleving een toelichting op het door VITA gehouden onderzoek naar eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in Amstelveen.

Bij verschillende maatschappelijke instellingen waren signalen binnengekomen dat eenzame ouderen in Amstelveen niet goed in beeld zouden zijn. Dit zou mogelijk komen door te weinig aanbod van organisaties op het gebied van welzijn en gezondheid. Aanleiding voor de gemeente om dit te laten onderzoeken.

Uit het onderzoek blijkt, dat ouderen eenzaamheid en sociaal isolement verschillend ervaren. Bovendien spelen ouderdomsproblemen een grote rol. Er zijn verschillende type ouderen te onderscheiden afhankelijk van hun achtergrond en omstandigheden. Zo blijkt dat ouderen met weinig sociale contacten niet altijd eenzaamheid ervaren. Wel hebben deze ouderen meer moeite met hun zelfredzaamheid.

Koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Jacqueline Koops (CU)


Ook blijkt dat er voldoende aanbod is op het gebied van zorg en welzijn maar dat het aanbod niet altijd aansluit bij de dagelijkse leefwereld van ouderen die eenzaam en sociaal geïsoleerd zijn. Vooral de vraag en het aanbod van de behoeften van ouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg verdient betere afstemming. Tot slot blijkt uit het onderzoek dat er wel voldoende sociale activiteiten zijn in Amstelveen.

Wethouder Koops (Ouderenbeleid, Zorg & Volksgezondheid): “Wij hebben de signalen opgepakt en de problematiek van kwetsbare ouderen en hun vraag en behoeften door dit onderzoek goed in beeld. De welzijnsinstellingen VITA en Cardanus nemen de conclusies mee in hun werkwijze en hun aanbod.

Ook andere instellingen die werkzaam zijn op het gebied van welzijn, wonen en zorg bespreken met elkaar hoe zij aanbevelingen uit het rapport in de praktijk kunnen brengen. De gemeente coördineert deze overleggen en zorgt dat het onderwerp op de agenda blijft staan. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat nieuw beleid, zoals de wijkarrangementen, op maat wordt ontwikkeld.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.