Bijgewerkt: 29 november 2021

Onderzoek relatie tussen huurders en woningcorporatie Eigen Haard gepresenteerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-10-2019

De gemeente Amstelveen, woningcorporatie Eigen Haard en de Bewonersraad Amstelveen hebben woensdag 16 oktober 2019 een verdiepingsonderzoek (pdf 27 pagina’s) in ontvangst genomen van adviesbureau Atrivé. Het betreft de tweede fase van een onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen huurders en woningcorporatie Eigen Haard.

'Alle partijen zijn blij dat dit verdiepingsonderzoek er nu is. Het geschetste beeld van de tweede fase geeft vooral de ernst van de situatie aan van toen en bevestigt de noodzaak van verbetermaatregelen' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2019)

Vlnr.: Cor Spinhoven voorzitter van de Bewonersraad Amstelveen, Rob Ellermeijer wethouder Wonen, Hans van Liere secretaris Bewonersraad Amstelveen en Bert Halm bestuursvoorzitter van woningcorporatie Eigen Haard met het onderzoeksrapport op 16 oktober 2019 in het raadhuis van Amstelveen


Bureau Atrivé deed het onderzoek in opdracht van de gemeente, Eigen Haard en de Bewonersraad Amstelveen. Het onderzoek werd gedaan naar de problemen rond de Aquariusflat aan de Watercirkel, de Jeanne d' Arcflat in Kostverloren en de aanpak van de flats aan de Van Heuven Goedhartlaan. Het onderzoeksbureau onderzocht de situatie en sprak met huurders, bewonerscommissies, Bewonersraad Amstelveen, medewerkers van Eigen Haard en gemeente over het ontstaan van de problemen en de gewenste oplossingsrichting.

'Het eerste onderzoek heeft verbeterpunten opgeleverd over bijvoorbeeld onze werkwijze en de communicatie richting bewoners. Dat hebben we opgepakt. De eerste verbeteringen zijn zichtbaar. De projecten Aquarius en van Heuven Goedhartlaan krijgen vorm en er we overleggen zeer regelmatig met bewoners. Ook bij andere projecten, overigens' -aldus Bert Halm, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Eigen Haard.

Cor Spinhoven voorzitter van de Bewonersraad Amstelveen : Het verbeterplan hebben we integraal opgenomen in de prestatieafspraken. Eigen Haard heeft op basis van de verbeterpunten de eigen handelwijze aangepast. We hebben de uitkomsten van het onderzoek in alle openheid met elkaar besproken en medio 2019 besloten de prestatieafspraken te ondertekenen. De aanbevelingen uit het onderzoek hebben we overgenomen in de prestatieafspraken en iedere partij heeft het direct opgepakt. De voortgang daarvan bewaken we in het gezamenlijke overleg.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS