Bijgewerkt: 7 december 2023

Onderzoek schoolkeuze

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
14-12-2006

De gemeente moet exact in kaart brengen voor welke Amstelveense middelbare scholen leerlingen de komende jaren kiezen. Met de uitkomst moet het probleem dat leerlingen worden uitgeloot voor hun school naar keuze, worden verholpen.

Op verzoek van de fracties van VVD, PvdA en CDA wordt het onderwerp in januari besproken in de commissie Burgers en Samenleving. Aanleiding daarvoor is het feit dat medio dit jaar zestig kinderen in Amstelveen niet op hun school naar keuze konden worden toegelaten. Het Hermann Wesselink College en het Keizer Karel College krijgen meer aanmeldingen dan zij plaatsen hebben. De verwachting is dat het probleem de komende jaren alleen maar groter wordt.

De drie fracties willen dat het college nu exact in beeld brengt voor welke scholen kinderen en ouders de komende jaren kiezen. Op basis van die cijfers kan dan gekeken worden of afgeweken moet worden van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Daarin zijn afspraken gemaakt tussen scholen en gemeente over de omvang van de scholen.

Yeter Tan Amstelveen(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Wethouder Yeter Tan tijdens een raadsvergadering


Volgens het IHP zou het KKC bijvoorbeeld plek bieden aan 1.300 leerlingen, terwijl de school nu inmiddels ruim 1.400 leerlingen telt. Extra geld voor de opvang van die leerlingen krijgt de school echter niet. Onlangs is de directie bij wethouder Yeter Tan (Onderwijs) op bezoek geweest om over de kwestie te praten. Het KKC wil dat het IHP wordt aangepast.

De VVD heeft al eerder aangegeven toe te willen naar een flexibele toepassing van het IHP. Op die manier kan makkelijker met stijgende en dalende leerlingenaantallen worden omgesprongen en hoeven aantallen niet voor langere perioden te worden vastgelegd.

Daarnaast willen de drie fracties ook dat een analyse wordt gemaakt van het dreigende tekort aan leraren in het Amstelveense middelbare onderwijs. Samenwerking tussen scholen zou een deel van de problemen kunnen oplossen. Scholen zouden zich niet meer individueel op de vacaturemarkt moeten gaan, maar gezamenlijk. Op die manier kan beter op wensen worden ingespeeld en kunnen problemen worden opgelost.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.