Bijgewerkt: 9 december 2022

Onhoudbare situatie bij nieuwbouw OBS Palet-Noord

Nieuws -> Gemeente

Bron: Ouders van het Palet-Noord
31-01-2011

Ouders bieden handtekeningen aan Raad van State aan

Als gevolg van aanhoudende vertraging over de besluitvorming rond de nieuwbouw van de openbare basisschool Palet-Noord, hebben de ouders de handen in een geslagen en zijn een handtekeningenactie gestart. Deze handtekeningen worden deze week aangeboden aan de Raad van State in Den Haag.

Palet noord Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De school is in de jaren '50 gebouwd en voldoet al jaren niet meer aan de eisen van deze tijd, vooral wat de infrastructuur betreft


Momenteel zitten de bijna 400 kinderen van Palet-Noord over 4 locaties verdeeld, met als gevolg verkeers(on)veiligheid en ineffectieve lestijden. Paul Ruijgrok, namens de ouders: ‘Deze (voorlopige) uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor de veilige en verantwoorde huisvesting van bijna vierhonderd kinderen en hun leerkrachten en leidt tot een onhoudbare situatie.

Palet noord Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

In dit tijdelijke gebouw is er ook de buitenschoolse opvang van 'Kinderrijk', een regionale kinderopvangorganisatie gevestigd


De gezamenlijke ouders verzoeken de Raad van State daarom met klem deze uitspraak te herzien en met spoed de schorsing op te heffen, zodat de nieuwe school (na ruim zes jaar) eindelijk gerealiseerd kan worden.’

Scholier Jelte: 'Ik loop elke schooldag wel een half uur van schoolgebouw naar schoolgebouw met mijn vader of moeder of de vader of moeder van mijn klasgenootje. Want mijn ouders kunnen me, door die afstanden en verschillende gebouwen, niet elke dag naar school te brengen. Ik loop van de Montessorischool aan de Burgermeester Haspelslaan naar Palet-Noord aan de Groen van Prinstererlaan om mijn zusje weg te brengen.

Hiervoor moet ik dus allemaal hele drukke straten oversteken. Daarna gaan we naar de Dr. Schaepmanlaan, waar we in de dependance van de Piet Heinschool zitten. We kunnen niet met de auto, want daar kun je niet parkeren. Om daar te komen moeten we eerst de drukke Keizer Karelweg oversteken.

Palet noord Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Gelukkig, weten de kinderen niets van de situatie van hun school en ze spelen vrolijk door op de speelplaats


Daarna langs de drukke werkzaamheden met grote vrachtwagens en bulldozers aan het einde van de Savorin Lohmannlaan. Dan het hele drukke fietspad met het tramspoor over: het zwarte pad. Dan nog, een soms super glad bruggetje over met een paar honderd mensen, en dan zijn we bijna (te laat) op school. Als het regent is dit dus helemaal niet leuk.'

Palet  Amstelveen
(Foto P. Ruijgrok - 2011)

Leerling van de OBS Palet Noord, Sam overhandigt een brief, welke door haar ouders is getekend, aan haar juf Jolanda


Website: Ook zijn de ouders een website gestart: www.waarismijnschool.nl:

Een twee drie vier, komt er nog wat van?

Vijf zes zeven, we wachten al zo lang

Acht negen tien, we hebben nog niets gezien,

elf twaalf, het is gewoon schandalig!

Geschiedenis

Onze school is in de jaren ’50 gebouwd en voldoet al jaren niet meer aan de eisen van deze tijd. Zowel de grootte van de lokalen, de kwaliteit van het gebouw en de veiligheid en hygiëne laten sterk te wensen over. De geleidelijke toename van het aantal leerlingen heeft bovendien gezorgd voor een verspreiding van leerlingen over bijgebouwen en noodlokalen. Al in 2004 besloot de gemeente daarom tot nieuwbouw van deze school. Sindsdien wordt het geduld van kinderen en ouders zwaar op de proef gesteld.

Versplintering over locaties

In afwachting van de geplande sloop en start van de bouw, zijn de meeste groepen kinderen met ingang van dit schooljaar tijdelijk elders gehuisvest. Met de schaarse beschikbaarheid van lesruimte in Amstelveen, betekent dat inmiddels een versplintering over vier verschillende locaties, met een gemiddelde afstand van 15 minuten lopen. Sommige zelfs op dertig minuten lopen van elkaar verwijderd.

Verkeersveiligheid & Effectieve lestijden

Deze verspreiding over diverse locaties heeft veel extra verkeersbewegingen tot gevolg, met alle risico’s die daaruit voortvloeien. Niet alleen bij het brengen en halen door ouders die tussen meerdere schoolgebouwen moeten pendelen met kinderen in verschillende groepen, langs de drukste verkeersaders en zeer gevaarlijke kruispunten. Maar ook met name bij de verplaatsing van groepen die naar en van vergelegen gymzalen moeten lopen.

Dit vergt gemiddeld veertig minuten per kind per week, wat bovendien ernstig ten koste van de effectieve lestijden gaat. Hierdoor komt de praktijk noodgedwongen op gespannen voet met de Onderwijswet te staan. De verkeersveiligheid zal straks worden vergroot doordat er rondom het geplande schoolgebouw (met inpandige naschoolse opvang) niet langer acht of meer verschillende bussen/busjes/taxi’s hoeven te komen om de kinderen ’s middags naar allerlei verschillende naschoolse opvanglocaties te brengen. Ook veel ouders hoeven hun kinderen dan niet langer met de auto te brengen, om noodzakelijk op een tweede locatie op tijd aan te komen.

Sociaal & Gezond

Deze voortdurende dislocatie staat verder het ‘samen-één-school-gevoel’ in de weg, wat kinderen een belangrijke stabiele basis kan geven in het leven. De sociale samenhang tussen de groepen zal toenemen wanneer kinderen van alle leeftijdsgroepen in hetzelfde gebouw les hebben. Gezamenlijke activiteiten zoals Kerstviering, aankomst van Sinterklaas e.d. kunnen dan ook werkelijk gezamenlijke activiteiten worden. Alle kinderen op één locatie draagt bij aan rust en stabiliteit voor de kinderen.

Daarnaast zal het gezondheidsrisico voor de kinderen worden beperkt door het nieuwe gebouw, omdat de luchtkwaliteit veel beter zal zijn. De eerste serieuze problemen op dit vlak hebben zich nu al voorgedaan op de locatie van de tijdelijke huisvesting. Door de gebrekkige ventilatiemogelijkheden is er massaal huiduitslag en rode ogen opgetreden bij leerlingen en leerkrachten. Ook de huidige sanitaire voorzieningen zijn van een dusdanig deplorabel niveau dat kinderen er geen gebruik van (durven) maken. Feitelijk zijn ze nu aangewezen op een officieel afgekeurde onderwijslocatie.

Kettingreactie

De maatschappelijke belangen strekken zich overigens nog verder uit omdat ook de verbouw- en nieuwbouwplannen van twee andere naburige scholen afhankelijk zijn van het tempo van doorstroming van onze leerlingen naar het uiteindelijk nieuwe schoolgebouw.

Voorbeeldfunctie

Op tijd de schooldag beginnen kan hopelijk binnen afzienbare tijd weer de norm worden, óók voor het kind dat naar school gaat op een locatie die als tweede de schooldag begint. Dat blijkt nu praktisch onmogelijk. De kinderen zullen, door in een modern en comfortabel gebouw naar school te gaan, ervaren dat de norm niet is dat alles om hen heen kapot is en niet de moeite waard lijkt om gerepareerd te worden.

De kinderen zullen ervaren dat zij het waard zijn om in een modern en comfortabel gebouw les te krijgen en dat zij op hun beurt een verplichting hebben om hun omgeving met respect te benaderen. Tenslotte is iedereen ooit eens kind geweest. Gun ze daarom een optimale start voor een goede toekomst.

Misbruik van recht

Het belang van bijna vierhonderd kinderen, hun ouders, de leerkrachten en andere betrokkenen wordt hiermee opzij gezet ten behoeve van een of twee klagers. In een veronderstelde ‘kennis-economie’ is een dergelijke individuele en zelfzuchtige vertragingstactiek in onze ogen onwenselijk, ongepast en mogelijk zelfs te kwalificeren als misbruik van recht. Zeker wanneer men bewust naast een school is gaan wonen die daar al jaren stond en een belangrijke rol in de gemeenschap inneemt.

Toekomst

Kinderen verdienen een onbezorgde jeugd waarin ze vrijuit kunnen spelen, sporten en leren. En niet een jeugd waarin ze zich elke dag in een gevaarlijke situatie moeten begeven om naar school te kunnen gaan. Door onverantwoorde verkeerssituaties, gebrekkige huisvesting, sociale verschraling en zorgwekkende gezondheidsrisico’s.

Kortom; een goed, veilig en modern schoolgebouw, met een gemeenschappelijke ruimte en gymzaal is van levensbelang voor onze jonge generaties. In de toekomst, maar vooral ook vandaag. Nogmaals verzoeken wij u daarom uw voorlopige voorziening te herzien en de schorsing versneld op te heffen.

De gezamenlijke ouders van het Palet-NoordAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.