Bijgewerkt: 6 december 2021

Online bijeenkomst over passend onderwijs in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-11-2021

De gemeente Amstelveen organiseert op maandag 6 december 2021 om 19:30-21:00 een online bijeenkomst over de ontwikkelingen rondom het passend onderwijs in Amstelveen. Bij deze bijeenkomst gaan ouders, gemeenteraadsleden, samenwerkingsverbanden en scholen hierover met elkaar in gesprek. Ouders die interesse hebben kunnen zich aan melden via een e-mail naar raadsgriffie@amstelveen.nl.

Passend onderwijs. In Amstelveen werken onderwijs en gemeente vaak samen om alle kinderen een passende plek in het onderwijs te bieden. Het doel van het passend onderwijs is dat leerlingen met bijvoorbeeld autisme, een chronische ziekte of een lichamelijke beperking zoveel als mogelijk in het reguliere onderwijs naar school kunnen. Scholen hebben hiervoor zorgplicht. De samenwerkingsverbanden ondersteunen de scholen hierbij. Zij moeten ervoor zorgen dat er een passende plek is voor alle leerlingen uit Amstelveen. De gemeente is er verantwoordelijk voor om –wanneer dit nodig is- jeugdhulp in te zetten. Bijvoorbeeld op school. Een goede samenwerking tussen het onderwijs en gemeente is essentieel om kinderen en jongeren die behoefte hebben aan passend onderwijs optimaal te ondersteunen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Screenshot van de online commissievergadering Ruimte, Wonen en Natuur op 8 april 2021 in Amstelveen met behulp van het communicatie- en samenwerkingsplatform Microsoft Teams


Bijeenkomst op 6 december. Maar hoe is het passend onderwijs in Amstelveen nu geregeld? Wat houdt de zorgplicht precies in? Welke belangrijke ontwikkelingen zijn er in Amstelveen als het om het passend onderwijs gaat? Hierover organiseert de gemeente op 6 december 2021 een online-bijeenkomst. Bij deze bijeenkomst zijn de samenwerkingsverbanden Amstelronde en Amstelland aanwezig. Zij zijn vanuit het basis- en voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor de realisatie van het passend onderwijs in Amstelveen. Daarnaast zijn er gemeenteraadsleden, enkele schooldirecteuren en ouders bij de online bijeenkomst. De bijeenkomst is openbaar en voor geïnteresseerde Amstelveners toegankelijk.

Aanmelden. Wanneer u bij de bijeenkomst wilt aansluiten, dan kan dit door te e-mailen naar raadsgriffie@amstelveen.nl. Wanneer uw aanmelding is geregistreerd, stuurt de gemeente u een toegangslink voor deelname.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.