Bijgewerkt: 25 juni 2022

Online register van de WOZ-waarde van woningen geopend

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
01-10-2016

De WOZ-waarde van woningen is vanaf 1 oktober 2016 openbaar en op internet er is een online register geopend met het adres: www.wozwaardeloket.nl. Dit WOZ-waardeloket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ-waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Om te voorkomen, dat dit loket wordt overbelast door massale afname, is een drempelmechanisme ingebouwd. Dit betekent, dat er een maximum is gesteld aan het aantal woningen, dat u binnen een bepaalde tijdsperiode mag opvragen.

De getoonde WOZ-waarden zijn officieel door de desbetreffende gemeente vastgestelde WOZ-waarden. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor deze WOZ-waarde. De getoonde objectkenmerken, zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte, zijn afkomstig uit de Basisregistraties adressen en gebouwen. Ook voor deze gegevens is de betreffende gemeente verantwoordelijk.

In dit loket worden getoond de WOZ-waarden, zoals de gemeente die heeft geleverd aan de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).Wanneer een gemeente nog niet is aangesloten op de LV WOZ, dan zijn van deze gemeente de WOZ-waarden nog niet zichtbaar in dit loket. Om te zien, of uw gemeente is aangesloten op de LV WOZ kunt u een lijst met aangesloten gemeenten van de Waarderingskamer raadplegen. Wanneer uw gemeente niet op deze lijst staat en nog niet is aangesloten op de LV WOZ, kunt u bij (de site van) uw gemeente informatie krijgen over het inzien van WOZ-waarden van woningen.

De Waarderingskamer controleert, of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Dit is inclusief het toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie waarde onroerende zaken. Op deze pagina leest u meer over de missie, de taken en de samenstelling van het bestuur en het secretariaat van de Waarderingskamer. Lees ook: Vanaf 1 januari 2013 voert Gemeentebelastingen Amstelland de belastingheffing en WOZ uit voor de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Eén keer per jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning vast. (WOZ = Wet waardering onroerende zaken). U ontvangt hiervan een WOZ-beschikking. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen die u moet betalen, zoals de WOZ-aanslag, waterschapslasten en uw belastingaangifte. De WOZ waarde van woningen is vanaf 1 oktober 2016 openbaar en in te zien via het WOZ-waardeloket. Daarnaast kunt u de WOZ-waarde van uw eigen woning inzien op MijnOverheid, of opvragen bij uw gemeente.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.