Bijgewerkt: 20 juni 2024

Online rondvraag voor skatebaan in Westwijk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-04-2020

Op denkmee.amstelveen.nl kunnen met name jonge inwoners van Amstelveen-zuid een aantal korte vragen invullen over nieuwe speelvoorzieningen. Dit naar aanleiding van een vlammend betoog van een drietal jonge skaters voor een nieuwe skatebaan in Westwijk tijdens een raadscommissie in november 2019. De gemeenteraad diende unaniem een motie in en vroeg het college van B en W om onderzoek te doen naar de gewenste speelvoorziening, mogelijke locaties en kosten en uitkomsten ervan met de raad te delen. Ondanks de coronacrisis zet de gemeente de vragen nu uit. Zodat vast voorbereidingen kunnen worden getroffen voor het moment er weer zonder beperkingen buiten gespeeld mag worden.


Op donderdagmiddag 25 juni 2009 werd de nieuw aangelegde skatebaan van Amstelveen feestelijk geopend bij Onderuit in de wijk Bankras. De belangstelling voor de opening was enorm en er kwamen veel skaters, om de opening te verrichten


Floor Gordon (D66) wethouder Speelvoorzieningen: 'Het college van B en W geeft graag gehoor aan deze sympathieke motie. We laten het aan onze (jonge) inwoners over om aan te geven of zij behoefte hebben aan een extra speelvoorziening zoals een skatebaan in Amstelveen-zuid. Dankzij Tijn, Ramon en Thomas starten we nu een online peiling.' De peiling loopt tot 17 mei 2020.

In Bankras ligt een professionele skatebaan. Deze is op initiatief van de wijk ruim 10 jaar geleden aangelegd. In Elsrijk ligt een rolschaatsbaan en aan de Augusta de Witlaan in Westwijk en Bakboord in Waardhuizen zijn skatevoorzieningen. Locatie Augusta de Witlaan biedt ruimte voor uitbreiding van speelmogelijkheden. Daarnaast heeft Amstelveen ruim 50 openbare trapveldjes, circa 25 basketbalvelden, zes speelbadjes en circa 190 speelplaatsen met speeltoestellen, waaronder de openbaar toegankelijke schoolpleinen. Zie ook: Speelplaatsen en speelbadjes in AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.