Bijgewerkt: 2 december 2022

Onrechtmatig gebruik van woningen aangepakt in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-10-2012

Gemeente Amstelveen sluit een convenant met politie Amsterdam-Amstelland, woningcorporaties Eigen Haard en Duwo en netwerkbeheerder Liander om het criminele gebruik van woningen gezamenlijk aan te pakken. In het convenant Doorzon is geregeld, dat de politie onrechtmatig gebruik van woningen doorgeeft aan de betrokken partners.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen


Burgemeester Van Zanen:'Onrechtmatig gebruik van woningen is een slechte zaak. Met deze gezamenlijke aanpak kunnen we snel en effectief handelen. Denk bijvoorbeeld aan hennepteelt in een woning. Hoe sneller je dat kan aanpakken, hoe beter het is. Amstelveen heeft veiligheid hoog in het vaandel. De vrijgekomen woningen komen beschikbaar voor de mensen die er recht op hebben.'

Hoe werkt het?

Als de politie tijdens (strafrechtelijk) onderzoek onrechtmatige bewoning, of onrechtmatig gebruik van een woning constateert, wordt specifiek over deze situatie een proces-verbaal opgesteld. Het proces-verbaal gaat niet in op de strafrechtelijke kant van de zaak, maar bevat informatie op basis, waarvan partners het onrechtmatig gebruik kunnen aanpakken op grond van hun wettelijke mogelijkheden. Het proces-verbaal gaat naar gemeente en betrokken partners. Die zorgen voor herstel van de rechtmatige situatie.

Het project Doorzon?

Op verzoek van de Amsterdamse politie is enige jaren geleden het project Doorzon tot stand gekomen. Dit verzoek kwam voort uit de behoefte aan een bestuurlijke aanpak van de criminele infrastructuur in mensensmokkelzaken.

Geconstateerd was, dat vaak dezelfde woningen telkens opnieuw werden gebruikt om naar Nederland gesmokkelde illegalen onder te brengen. Zonder aanpak van deze “voorraad van woningen voor het criminele circuit bleek de strafrechtelijke aanpak van mensensmokkel niet effectief genoeg.

Het Van Traa-team van de gemeente Amsterdam is naar aanleiding van deze verzoeken begonnen met het opzetten van het project Doorzon, waarbij alle instanties werden betrokken die een rol konden spelen bij een aanpak van crimineel woninggebruik.

De participerende partijen waren verantwoordelijk voor het beëindigen van het onrechtmatige gebruik van woningen. Dit project heeft plaatsgevonden in de periode 2003 – 2005 en sloot goed aan bij het gedachtegoed van het project “Tegenhouden” van de Amsterdamse politie. Grondslag van Tegenhouden is het belemmeren van criminelen in hun criminele activiteiten.

In januari 2012 is het convenant van Amsterdam met drie jaar verlengd en uitgebreid met de volgende samenwerkingspartners: Energiebeheerder Liander, de stadsdelen en de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.