Bijgewerkt: 3 juli 2022

Ons stelsel is over zijn houdbaarheidsdatum heen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
22-11-2019

Koolmees: dé zzp'er bestaat niet, dé werknemer ook niet. 'Ons stelsel is over zijn houdbaarheidsdatum heen,' zei minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn speech op LabourLawLands donderdag 21 november 2019 in De Fabrique, Utrecht. Op dit grote arbeidsrechtcongres schetste hij het beeld van de Nederlandse arbeidsmarkt anno 2019. Achter de mooie werkgelegenheidscijfers gaat volgens hem namelijk een onlogisch systeem schuil. Sommige mensen doen exact hetzelfde werk, maar onder heel andere constructies.

Foto Amstelveen
(Foto Valerie Kuypers - 2019)

drs. Wouter Koolmees (D66) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens de LabourLawLands op donderdag 21 november 2019 in De Fabrique, Utrecht


En omgekeerd worden zzp'ers door de wetgever precies hetzelfde behandeld, maar het werk dat zij doen kan enorm uiteenlopen. Dat is vreemd, zei hij. Maar die verscheidenheid aan contracten en arbeidsrelaties zorgt ook voor onbedoelde concurrentie tussen werkenden onderling. En het zorgt ervoor dat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kwetsbaar zijn, dat mensen aan de bovenkant een steeds sterkere positie krijgen, en dat de mensen in het midden zich steeds onzekerder gaan voelen. Met als resultaat een kloof tussen de cans en cannots.

Dit zijn urgente problemen, volgens Koolmees. Daarom is hij nu al stappen aan het zetten op het vlak van onder meer leven lang ontwikkelen en zzp-wetgeving. En hij wil de komende periode de langlopende discussie beslechten over de vraag voor welke klus een zzp-er kan worden ingehuurd en voor welk werk een werknemer. Koolmees: 'Maar dat zijn aanpassingen binnen ons huidige systeem. Op de lange termijn is dat niet genoeg.' Hij wil hij een open gesprek gaan voeren over de arbeidsmarkt, met werk als uitgangspunt.

Hoe goed willen we werkenden beschermen? Willen we iedereen onder één systeem hebben, of zijn er toch goede redenen om een onderscheid te maken? En vinden we dat iedereen solidair moet zijn met iedereen, of zien we een goede reden om dat niet te doen? 'Het gesprek moet opengebroken worden. Onze poldergeschiedenis laat zien dat dat kan,' aldus Koolmees. Lees hier de integrale toespraak: http://www.nieuwsszw.nl/koolmees-de-zzp-er-bestaat-niet-de-werknemer-ook-niet/Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.