Bijgewerkt: 8 december 2023

Ontmoeting Van Zanen en Van der Laan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-07-2010

In de eerste volle werkweek van de kersverse burgemeester van Amsterdam, de heer mr E.E. van der Laan, vond een uitvoerig (overdrachts) gesprek plaats met de plaatsvervangend korpsbeheerder èn voorzitter van de veiligheidsregio, de heer mr J.H.C. van Zanen, burgemeester van Amstelveen.

vd laan Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2010)

Vlnr.: Jan van Zanen en Eberhard van der Laan tijdens de ontmoeting


Tijdens het gesprek ging de meeste aandacht uit naar een aantal actuele thema's rond politie (operationele capaciteit en effect bezuinigingen), brandweer (financiële situatie) en de samenwerking tussen de gemeenten in de Amsterdam Metropolitan Area.

Van Zanen heeft inmiddels aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schriftelijk laten weten het voornemen van de Minister om Van der Laan officieel tot Korpsbeheerder voor benoeming voor te dragen, van harte te ondersteunen.

Van der Laan brengt onmiddellijk na het zomerreces een bezoek aan Amstelveen. 'We zetten ons plezierige gesprek dan voort', aldus beide burgemeesters na afloop van de ontmoeting ... ".Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.