Bijgewerkt: 26 juni 2022

Ontwikkelingen in de Amstelveense golfbaan zaak

Nieuws -> Informatief

Bron: Kees van Tilburg
14-12-2010

Kees van Tilburg, voorzitter van Beschermers Amstelland informeert ons in verband met de ontwikkelingen van de golfbaan in de Bovenkerkerpolder

Eind vorige week heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland een voorstel gedaan aan de commissie Ruimtelijke Ordening (ROG) van Provinciale Staten (PS). Het voorstel kwam er op neer dat de Provincie in de kwestie rond de golfbaan in de Bovenkerkerpolder de handdoek in de ring wilde gooien.

GS is gehouden aan het besluit van PS uit 2007 dat er geen golfbaan mag worden aangelegd. Volgens GS is er alles aan gedaan om de golfbaan tegen te houden. De middelen waren uitgeput. Een inpassingsbesluit zou te veel geld gaan kosten. Loogman had zich bereid verklaard de golfbaan aan te leggen, rekening houdend met de voorstellen van de Rijksadviseur voor het landschap. Maar dan moest de Provincie wel voor 15 december 2010 toehappen.

Kortom de Provincie kreeg het mes op de keel gezet en dreigde door de knieën te gaan. Maandagochtend, vóór de door GS ingelaste extra vergadering van de commissie ROG, beschikten de leden van deze commissie over het commentaar van Beschermers Amstelland op het voorstel. Dit commentaar heeft ertoe geleid, dat het voorstel niet door de commissie werd overgenomen.

In januari, enkele dagen na de zitting van de bestuursrechter in de door Beschermers Amstelland en VROM aangespannen bodemprocedure, wordt er in de commissie verder over gepraat. Aan het begin van de maandagochtend was Beschermers Amstelland om 9.00 uur uitgenodigd door gedeputeerde Driessen. Niet voor overleg, zoals al spoedig bleek, maar om aan te horen wat het GS voorstel aan PS was. Dat kenden wij dus al en daar konden we dan ook direct op reageren.

Maar niet dan nadat we hadden vastgesteld, dat het de eerste keer was dat wij door GS inzake deze kwestie waren uitgenodigd. Sinds 2007, toen PS haar besluit nam inzake de golfbaan, zijn de burgers, op wier initiatief het besluit werd genomen, consequent door de Provincie buitengesloten. Stukken m.b.t. de (overigens te zeldzame) provinciale initiatieven moesten we via met ons sympathiserende relaties bemachtigen.

En als GS dan met ons wil 'overleggen' over het toestaan van de golfbaanontwikkeling, omdat het anders te kostbaar wordt (overigens o.a. door de laksheid van de Provincie), kom dan met een voorstel voor geheel Amstelland dat recht doet aan onze doelstelling. Een voorstel, waarmee wij met opgeheven hoofd naar onze achterban kunnen. Wordt vervolgd.

Kees van TilburgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.