Bijgewerkt: 2 december 2023

Ontwikkelingen in het Keizer Karelpark

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-10-2014

Herbert Raat, (VVD) wethouder Vastgoed  informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de ontwikkelingen in het Keizer Karelpark

Geachte raadsleden,

Met deze brief informeer ik u over de resultaten van de verbeteringen in de wijk Keizer Karelpark en de inspanningen die de komende jaren nog verricht gaan worden. In juni 2009 is er een convenant (bijlage 1) afgesloten tussen de woningcorporaties Eigen Haard, voormalig Woongroep Holland en de gemeente Amstelveen. In dit convenant zijn gezamenlijke doelstellingen en inspanningen voorde wijk vastgelegd. Het convenant had een geldigheidsduur van vijfjaar en is op 1 juli 2014 afgelopen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Vastgoed


In de wijk Keizer Karelpark is de afgelopen vijf jaar veel gebeurd. De nieuwbouw Olmenlaan/Lindenlaan is opgeleverd, inclusief maatschappelijke voorzieningen, en het MOC gebouw heeft een nieuwe functie gekregen. Daarnaast zijn verkeersmaatregelen uitgevoerd, waardoor de verkeersveiligheid in de buurt is toegenomen. Ook zijn, samen met bewoners en scholen, verschillende acties uitgevoerd die de kwaliteit van de wijk hebben verbeterd. Het gaat hierbij onder andere om de realisatie van kunstobjecten en het aanbrengen van deurkierstandhouders. Voor een overzicht van de uitgevoerde maatregelen verwijs ik u naar de evaluatie van het convenant Keizer Karelpark (bijlage 2).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

In dit gebouw aan de Lindenlaan is het Gezondheidscentrum Keizer Karelpark gevestigd


Helaas zijn niet alle voorgenomen activiteiten uitgevoerd. Voorgenomen was in de convenantperiode een substantieel aantal woningen in het middengebied van Keizer Karelpark te renoveren. Deze woningen zijn nog niet gerenoveerd. Wel is de Maarten Lutherflat onlangs gerenoveerd (84 woningen). Eén van de oorzaken van deze vertraging is een te optimistische inschatting van de benodigde voorbereidingstijd. Daarnaast heeft ook de fusie tussen Woongroep Holland en Eigen Haard tot vertraging geleid. Inmiddels heeft Eigen Haard echter de investeringsbeslissing voor de renovaties in Keizer Karelpark genomen. Een overzicht van de voorgenomen renovaties treft u aan in bijlage 3 van deze brief. Lees het Convenant Keizer Karelpark (pdf 36 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.