Bijgewerkt: 1 oktober 2023

Ontwikkelingen opvang ontheemde Oekraïners in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-11-2022

Het aantal ontheemden uit Oekraïne dat de gemeente Amstelveen opvangt in twee hotels, het Aparthotel Adagio en het Ibis budgethotel, is sinds de zomer stabiel rond de 360 personen. De verwachting is dat de meesten van hen nog geruime tijd in Amstelveen blijven. De oorlog in Oekraïne duurt voort – meldt het College B en W Amstelveen.

Er is sprake van steeds meer verwoesting van steden en infrastructurele- en energievoorzieningen. Onlangs heeft de Europese Unie besloten het tijdelijk verblijfsrecht van vluchtelingen uit Oekraïne met een jaar te verlengen tot en met maart 2024. Wij hebben een overeenkomst met de twee hotels voor een verblijf tot 1 januari 2023. Op basis van de huidige situatie achten wij het reëel dat wij nog het gehele volgende jaar de huidige hotelcapaciteit nodig hebben voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Vorige week hebben wij met het management van de hotels overeenstemming bereikt over verlenging van de afspraken voor heel 2023. De kosten hiervoor bedragen € 6,4 miljoen (inclusief niet-verhaalbare BTW). Deze worden voorgefinancierd uit het lokaal werkbudget Oekraïne, vooruitlopend op de vergoeding van de accommodatiekosten door het Rijk. Omdat het lokaal werkbudget niet toereikend is, stellen wij uw raad in de nota Budgetoverheveling 2022 voor een vierde tranche van € 10 miljoen aan het lokaal werkbudget Oekraïne toe te voegen.In de gemeenteraad van 29 maart 2022 is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal werkbudget Oekraïne van € 5 miljoen. In mei en juni is dit via twee raadsbesluiten aangevuld tot € 15 miljoen. Met deze aanvullende vierde tranche komt de voorfinanciering uit op totaal € 25 miljoen. In oktober heeft het Rijk een eerste voorschot uitgekeerd van € 7 miljoen. Eind oktober is een tweede voorschot aangevraagd voor de gemeentelijke opvang tot ultimo december van € 4,6 miljoen en voor de particuliere opvang van € 530.000. Het Rijk heeft aangegeven deze beide tranches voor 1 januari 2023 uit te keren. Dit betekent dat eind 2022 is ingestemd met een voorfinanciering van € 25 miljoen en dat van het Rijk een bijdrage is ontvangen van € 12,1 miljoen.

Verlenging van de huisartsenzorg. Ook hebben wij de dienstverleningsovereenkomst met huisartsenpraktijk Kronenburg voor het bieden van een Oekraïens-talige triagefunctie verlengd met een halfjaar. De twee Oekraïense artsen zijn nog steeds in dienst bij de praktijk als triagist. De praktijk geeft aan dat deze constructie goed werkt. Inmiddels wordt de huisartsenzorg volledig vanuit de praktijk Kronenburg aangeboden en niet meer deels vanuit het Adagio-hotel. De Oekraïense vluchtelingen weten de praktijk goed te vinden.

Tijdelijk verblijfsmogelijkheden spoedzoekers. In Amstelveen verblijven nog steeds circa 250 ontheemden uit Oekraïne bij gastgezinnen. De verwachting is dat dat in een aantal situaties niet veel langer meer houdbaar is en dat in die gevallen een beroep op de gemeente zal worden gedaan. Daarom hebben wij inmiddels een (beperkt) aantal projecten in voorbereiding voor tijdelijke woonvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen, waaronder ontheemden uit Oekraïne. Wij verwachten niet dat deze projecten gereed zijn vóór het vierde kwartaal 2023. Omdat deze projecten ook voor andere urgent woningzoekenden zijn, bieden zij slechts voor een relatief beperkt aantal vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijke woonruimte. Over het project op Kalkbranderij informeren wij u separaat. Op 16 november 2022 vond een inloopavond voor omwonenden plaats om hen te informeren en raadplegen over het project.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.