Bijgewerkt: 21 juli 2024

Ontwikkelingen rond de golfbaan

Nieuws -> Informatief

Bron: Kees van Tilburg
17-08-2010

Kees van Tilburg voorzitter van de Stichting Beschermers Amstelland schetst de stand van zaken in verband met het golfbaan project in Amstelveen

Beste mensen,

Het is al geruime tijd stil rond de golfbaan in de Bovenkerkerpolder. De gemeente wilde grond kwijt en Loogman kon de grond gebruiken. Dus werd besloten om, na VROM en ons (Beschermers Amstelland) te hebben geïnformeerd, het terrein met 30 centimeter op te hogen.

We hebben de gemeente erop attent gemaakt dat alle investeringen en kosten voor risico van Loogman zijn. Juridische actie tegen de ophoging konden we niet ondernemen. Loogman begint ongeduldig te worden en wil nu eindelijk wel eens, dat de datum voor de rechtszitting wordt vastgesteld. Wij ook wel, maar wij hebben geen haast.

De Thamerpolder is als alternatieve locatie uit zicht geraakt. Provincie, Uithoorn en Aalsmaar zijn alsnog met elkaar tot overeenstemming gekomen over de Amstelgroenplannen aldaar. Het wachten is nu dus op de vaststelling van de datum voor de rechtszitting. Verwacht mag worden dat die ergens in dit najaar zal plaatsvinden.

Vervolgens zullen er wel een flink aantal weken overheen gaan voordat de uitspraak wordt gedaan. En afhankelijk daarvan bepalen wij dan of wij doorgaan naar de Raad van State. Voorlopig zijn we dus nog niet klaar. Met de Provincie praten we nog over het besluit van Provinciale Staten (van ultimo 2007!) om geen golfbaan in de Bovenkerkerpolder toe te staan. Wellicht dat we met zijn allen in de komende tijd wat politieke druk moeten gaan ontwikkelen.

VROM heeft aangegeven dat zij met ons mee blijven procederen. En tenslotte heeft meer dan 80% van onze Beschermers bij het invullen van de enquête aangegeven, dat ze het volkomen terecht vinden, dat wij zoveel tijd en inspanning besteden aan het tegenhouden van de golfbaan. Wij weten ons dus gesteund door een grote achterban. Tot zover het laatste nieuws.

Vriendelijke groet,

Kees van TilburgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.