Bijgewerkt: 22 maart 2023

Ontwikkelingen rond de golfbaan in de Bovenkerkerpolder

Nieuws -> Informatief

Bron: Beschermers Amstelland
03-06-2010

De voorstellen van de Rijksadviseur voor het landschap hebben niet tot een doorbreking van de impasse geleid. Een daarop volgend voorstel tot arbitrage heeft het om ons onbekende redenen ook niet gehaald.

Dat laatste is overigens goeddeels langs ons heen gegaan. Het zijn onderonsjes tussen de heer Loogman, de provincie NH, het ministerie van VROM en de gemeente Amstelveen. Soms worden wij geïnformeerd (voor een voorbeeld zie hieronder), vaak ook niet.

Golfbal Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Golfbal in het gras


De procedure bij de bestuursrechter was in afwachting van het advies van de rijksadviseur in de loop van het afgelopen najaar opgeschort. Inmiddels is besloten, om de procedure weer op te starten. De datum van de volgende zitting moet nog worden vastgesteld. Dat zou wel eens september of oktober 2010 kunnen worden.

Uit onderstaande mededeling blijkt, dat de heer Loogman besloten heeft, om verder te investeren in zijn project. Het maakt zijn in de laatste sessie bij de voorzieningenrechter geuite klaagzang, dat het project hem al zoveel geld heeft gekost, niet geloofwaardiger.

“Subject: ophogingswerkzaamheden Bovenkerkerpolder

Geachte heer Blaauwbroek, geachte heer Van Tilburg,

Graag wil ik u informeren over het volgende.

Door de heer Loogman is aan VROM het voornemen kenbaar gemaakt, om een deel van de gronden in de Bovenkerkerpolder op te hogen. VROM heeft aangegeven er voorkeur aan te geven, dat er geen werkzaamheden worden verricht, totdat duidelijk is of de golfbaan er al dan niet kan komen. Echter, onder voorwaarde, dat het slotenpatroon niet verder zal worden aangetast en de ophoging beperkt blijft tot maximaal 30 centimeter, zal VROM hiertegen geen actie ondernemen.

Gelet hierop heeft de gemeente aangegeven aan de heer Loogman, dat zij medewerking verleent aan de werkzaamheden, mits de door VROM gestelde voorwaarden door hem in acht worden genomen.” Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij u informeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.