Bijgewerkt: 2 december 2023

Ontwikkelingen rondom faillissement kinderopvangaanbieder Kids Palace

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-10-2014

Maaike Veeningen, (D66) wethouder Onderwijs informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

'Geachte raadsleden

Maandag 29 september 2014 heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken over kinderopvangorganisatie Kids Palace. Kids Palace is 1 van de 5 kinderopvangaanbieders, waarmee de gemeente inkoopovereenkomsten heeft gesloten voor de uitvoering van haar wettelijke taken op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Eerder ben ik vertrouwelijk op de hoogte gebracht van de zorgelijke financiële situatie bij Kids Palace.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Maaike Veeningen, (D66) wethouder Onderwijs


Na het uitspreken van het faillissement, heeft de curator ons verzocht te wachten met communiceren over het faillissement, totdat de curator de gelegenheid heeft gehad om de betrokken ouders in te lichten. De ouders zijn vanmiddag door middel van een brief op de hoogte gebracht van het faillissement.

Vanzelfsprekend betreur ik het faillissement van Kids Palace. Mijn eerste zorg gaat nu uit naar het zo goed mogelijk begeleiden van kinderen en hun ouders. De bewindvoerders zullen onderzoek doen naar continuering van de kinderopvang, iets dat gelet op de huidige marktsituatie niet gemakkelijk zal zijn. Wij zullen ons via de ons ter beschikking staande wegen inzetten voor de continuïteit van de VVE groep van KidsPalace op deze, of een andere locatie. Op dit moment vinden gesprekken plaats tussen de bewindvoerders en mogelijke overnamekandidaten ten behoeve van een doorstart van Kids Palace.

Om te voorkomen, dat kinderen van de ene op de andere dag hun opvangplek kwijtraken, heb ik op verzoek van de bewindvoerders een financiële bijdrage ter grootte van ongeveer € 10.000,-- gedaan, zodat de opvanglocatie in ieder geval de komende maand open kan blijven. Daarnaast was reeds een vooruitbetaling aan Kids Palace voldaan voor kwartaal 4 van 2014 (ca. € 16.000,-). De gemeente is door het faillissement bovendien schuldeiser geworden van Kids Palace, ten aanzien van een uitstaande vordering van ca. € 20.000,-- over 2013. Dit faillissement is ingrijpend voor zowel kinderen, ouders als personeel. We zullen nauw betrokken blijven bij de afwikkeling en ons inzetten voor een goede oplossing.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.