Bijgewerkt: 26 mei 2024

'Ontwikkelscenario's voor de publieke lokale omroep Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-09-2018

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Media publiceerde op 29 augustus 2018 een raadsbrief voor de leden van de gemeenteraad van Amstelveen met het rapport Van de Bunt Adviseurs: 'Ontwikkelscenario's voor de publieke lokale omroep Amstelveen' en over de lokale media in het algemeen:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Media'Geachte raad,

Op 10 mei 2017 heeft de gemeenteraad de motie 'RTV Amstelveen' aangenomen. In de motie vraagt u het college een onderzoek uit te voeren naar de bedrijfsvoering en het toekomstperspectief van RTV Amstelveen. Medio september 2017 bleek dat de gemeenteraad een breder debat wilde voeren over de toekomst van lokale media in Amstelveen. Het presidium heeft in die periode aangegeven dit debat pas na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 te willen voeren. Begin januari 2018 hebben wij u bericht dat in opdracht van het college een onafhankelijk onderzoeksbureau gestart was met een onderzoek naar de toekomstige inrichting van de publieke lokale omroepfunctie. Dit onderzoek is inmiddels afgerond.

Bijgevoegd treft u aan de rapportage ‘Ontwikkelscenario’s voor de publieke lokale omroep Amstelveen’ (pdf 63 pagina’s) van Van de Bunt Adviseurs uit Amsterdam. De rapportage bieden wij u aan mede als input voor het door u te voeren debat met betrekking tot de toekomst van lokale media in de gemeente Amstelveen. Dat debat is voorzien in november 2018. Een raadswerkgroep met ondersteuning van de griffie neemt initiatief voor het organiseren van de mediadiscussie. Indien u dat wenst, kunnen de onderzoekers het rapport nader aan u toelichten.

Bij het rapport is een lijst gevoegd van (veelal digitaal) raadpleegbare bronnen gebruikt in het onderzoek. Verder treft u bij de stukken een visiedocument van RTV Noord-Holland aan (‘NH/Amstelveen. Toekomstvisie en ambitie’, februari 2018), waarnaar voetnoot 61 in de rapportage verwijst. Op 7 augustus 2018 heeft het college besloten voorafgaand aan het debat nog onderzoeken te laten uitvoeren naar het lokale medialandschap in de breedte (denk aan aspecten als bereik en waardering, onafhankelijkheid). Rapporten van die onderzoeken zullen wij naar verwachting in oktober, in de weken voorafgaand aan het raadsdebat, aan u toezenden.

In vertrouwen u hiermee voldoende te informeren. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris Bert Winthorst, de burgemeester, Bas Eenhoorn

Van de Bunt Adviseurs, opgericht in 1933, is het oudste onafhankelijke organisatieadviesbureau van Nederland. Van de Bunt begeleidt organisaties bij strategie-, organisatie- en leiderschapsontwikkeling.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.