Bijgewerkt: 7 december 2023

Onzekerheid tram Amstelveen-Zuid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
14-12-2006

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

Er is opnieuw onzekerheid gerezen over het traject van de sneltram (onder meer toekomstige Noord/Zuidlijn) tussen Amstelveen en Amsterdam. Zo zou in een nieuwe visie van Amsterdam de sneltram niet verder rijden dan het Amstelveense centrum omdat de kosten de pan uit zouden rijzen.

Onlangs zou duidelijk zijn geworden dat het Amstelveense deel van het sneltramtraject mogelijk z'n vierhonderd miljoen euro gaat kosten, terwijl de raming 225 miljoen bedraagt. Het rijk zou hieraan niet mee willen betalen. Het gesteggel betreft de tramverbinding tussen het centrum en de Westwijk. Wethouder J. Tabak (verkeer en vervoer, VVD) reageert desgevraagd:

Tram Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Tramhalte in de Westwijk


„Ik heb de opdracht van de raad het openbaar vervoer op niveau te houden en zo mogelijk te verbeteren. De Westwijk is een belangrijke uitbreidingswijk en zal de komende jaren alleen maar groeien. De wijk zal dus goed moeten worden ontsloten door openbaar vervoer. Ik neem aan dat Amsterdam en wij eruit komen." In zijn algemeenheid zegt Tabak: „Ik ga er vanuit dat de Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken naar Amstelveen. Een aantal jaar geleden heeft in Amsterdam én Amstelveen namelijk besluitvorming plaatsgevonden ten aanzien van de toekomst van de Amstelveenlijn, waar nu tramlijn 5 en sneltram 51 rijden.

Hieruit is voortgekomen dat de Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken als metro richting Amstelveen." De doortrekking van de Noord/Zuidlijn is vastgelegd in de subsidieovereenkomst voor de aanleg ervan, zoals die is afgesloten tussen het rijk en Amsterdam. Onlangs nog heeft de Amstelveense wethouder Tabak aan het hoofdstedelijke college van B & W herbevestigd dat Amstelveen ervan uitgaat dat de Noord/Zuidlijn als metro naar Amstelveen gaat rijden.

„Amstelveen is een middelpunt in de regionale openbaar vervoerontwikkelingen," aldus Tabak. „In 2013 gaat in Amsterdam de Noord/Zuidlijn rijden. Kort daarna verwachten wij de doortrekking van de Noord/Zuidlijn tot in Amstelveen. Dit is vooral van belang vanwege de realisatie van bijna tweeduizend extra woningen in Westwijk." „Tegelijkertijd loopt er een aantal haalbaarheidsstudies naar toekomstig hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) busverbindingen vanaf onder andere Aalsmeer en Uithoorn richting Amstelveen. Tevens loopt er een studie van de Stadsregio Amsterdam naar de toekomst van de Amstelveenlijn.

Als eerste hoogwaardige busverbinding rijdt de Zuidtangent per 2003 al door Amstelveen. Vanaf eind 2008 zal de Zuidtangent het kantoor/ bedrijfsgebied Langerhuize gaan aandoen. Vanuit Aalsmeer en Uithoorn is inwerkingtreding van HOV busvervoer rond 2012 realistisch." „Deze hoogwaardige busontwikkelingen vinden dus eerder plaats dan het rijden van de Noord/Zuidlijn. Het is het van belang om in relatie met de studies naar HOV naar de toekomst te kijken. Amstelveen wordt een middelpunt in een toekomstig netwerk van hoogwaardig openbare vervoerverbindingen. Als gedachte studeert Amstelveen op een variant waarbij ter hoogte van de huidige sneltramhalte Amstelveen Centrum (Ouderkerkerlaan) een overstappunt gaat ontstaan tussen de diverse HOV-verbindingen.

" Onlangs heeft het Amstelveense gemeentebestuur bij haar hoofdstedelijke collega's in een brief nog aangedrongen op een goede openbare vervoerverbinding met Amsterdam en de regio, vooruitlopend op de discussie over de materieelkeuze in de Amsterdamse raad.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.