Bijgewerkt: 27 maart 2023

Onzorgvuldige procedure rond Veenendaalplein

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
21-07-2005

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van jongstleden woensdag is een tiental vragen gesteld door Burgerbelangen Amstelveen (BBA) aan wethouder P. Regouin (GroenLinks) over de herontwikkeling van het Veenendaalplein.

Aangezien in de ogen van de BBA er een onzorgvuldige procedure is gevolgd, stelde raadslid S. Dalderup vragen over de kwestie, nadat het punt eerder - op verzoek van BBA en de VVD - op de agenda was geplaatst van de commissie ruimte, wonen en natuur van 6 juli.

„In de commissie hadden de VVD en BBA al aangestipt dat er in afwijking van de Nota van Uitgangspunten nu sprake is van koopwoningen met twaalf sociale huurwoningen in plaats van duurdere huurwoningen voor doorstromers,' aldus Dalderup. „Immers, doorstroming is het grootste probleem binnen de sociale woningbouw."

Het huidige plan voor de locatie Veenendaalplein is gebaseerd op een ontwerp van het bureau Proper Stok, dat geenszins gedragen wordt door omwonenden. „Een ernstige zaak gezien de grote stedenbouwkundige invloed op de woon- en leefomgeving," vult Dalderup aan.

„Dit in tegenstelling tot het plan Amvest, waarin sprake is van een harmonisch opgaan
van de rondingen van het ontwerp in de groene woonomgeving, met parkeren volgens de norm geïntegreerd onder het gebouw. Men zou kunnen spreken van een 'straatcomplex' versus een 'parkcomplex'."

BBA is van mening dat het hier om een „duidelijke afwijking gaat bij de uitvoering van een raadsvoorstel en het op eigen houtje handelen van verantwoordelijk wethouder Regouin." „Hij erkende overigens dat een en ander niet de 'schoonheidsprijs' verdiende, maar bleef achter het plan Proper Stok staan."
„Wat de financiële consequenties voor de noodzakelijk aanpassingen van de plannen van Proper Stok zijn, waaronder een oplossing voor het massaal straatparkeren, zijn onbekend, maar zullen - op dringend verzoek van BBA -worden teruggekoppeld aan de raad."
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.