Bijgewerkt: 25 juni 2024

Ooit gehoord over interseksualiteit?

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb/Wikipedia
08-11-2017

De Duitse media is vol van het thema interseksualiteit, omdat het Federaal Grondwettelijk Hof vanaf eind 2018 het derde geslacht erkent in het geboorteregister. In de toekomst moet er naast mannelijk en vrouwelijk ook een derde genderaanduiding in het officiële register komen. De rechters in Karlsruhe hebben zich ten gunste uitgesproken van een interseksuele eiser.

De rechters besloten dat interseksuele mensen, die noch mannelijk noch vrouwelijk zijn, in staat moeten worden gesteld om hun seksuele identiteit 'positief' te registreren. De rechtbank verwees voor de rechtvaardiging naar het in de basiswet beschermde persoonlijkheidsrecht. De Duitse wetgever moet nu tegen eind 2018 een nieuwe verordening opstellen, waarin een aanduiding voor een derde sekse is opgenomen. Dit hoeft echter niet noodzakelijkerwijs in termen als 'inter', of 'divers' te zijn, het is ook mogelijk om een andere 'positieve geslachtsbeschrijving' op te nemen.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2017)

Het logo van interseksualiteit


Interseksualiteit is de medische term voor mensen die genetisch (vanwege geslachtschromosomen), of anatomisch (vanwege de geslachtsorganen), of hormonaal (vanwege de kwantiteitsverhouding van geslachtshormonen) niet duidelijk aan het vrouwelijke, of mannelijke geslacht kunnen worden toegewezen. Interseksualiteit wordt toegeschreven aan zogenaamde stoornissen in de seksuele ontwikkeling (Disorders of Sex Development [DSD]).

Transgender zijn mensen die het gevoel hebben dat hun geslacht verkeerd, of onvoldoende beschreven is, of elke vorm van genderallocatie of -classificatie fundamenteel afwijzen. Sommige interseksuele mensen zijn transgender. Terwijl sommige organisaties en allianties werken met transgender en interseksuele mensen, omdat er veel overeenkomsten worden gezien, wijzen anderen elke samenwerking met transseksuelen af.

Transseksuelen zijn door de geneeskunde tot nu toe als biologisch ondubbelzinnig gedefinieerd, maar weten dat ze tot het tegenovergestelde geslacht behoren dan bij de geboorte. Voor de medische diagnose van 'transseksualiteit' is interseksualiteit in ICD 10 daarom formeel een uitsluitingscriterium. Toch gebeurt het nog steeds keer op keer, dat interseksuele mensen die van rolpatroon veranderen, niet ervaren dat ze eigenlijk interseksueel zijn en daarom medisch en ook juridisch als transseksueel worden behandeld.

De meest voorkomende intersekse-conditie is het androgeenongevoeligheidssyndroom (AOS), waarbij een individu wordt geboren met XY-chromosomen en niet-functionerende testes in de onderbuik. Bij AOS is in negen van de tien gevallen echter geen sprake van een ambigu genitaal: uitwendig is er geen enkel verschil te zien met een meisje met XX-chromosomen. Daarom wordt AOS vaak pas ontdekt als de menstruatie uitblijft, wat aanleiding geeft tot nader onderzoek. Andere condities, waarbij 46,XY-chromosomen gepaard gaan met een vrouwelijk lichaam (fenotype) zijn 46,XY gonadale dysgenesie (Syndroom van Sweyer), leydigcelhypoplasie, echt hermafroditisme en enzymstoornissen in de steroidsynthese zoals 17βhsd en 5-alfa-reductase deficiëntie (5αRD). Op 1 november 2013 werd het in Duitsland, als eerste land in Europa, mogelijk om baby's geslachtloos te registreren. Eerder bestond deze mogelijkheid al in Australië en Nieuw-Zeeland. (Bron Wikipedia)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.