Bijgewerkt: 30 juni 2022

Oordeel CrvB: Huishoudelijke Hulp is onderdeel van de Wmo

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO
18-05-2016

“Gemeenten kunnen niet langer wegduiken” – ANBO

Huishoudelijke hulp is wel degelijk onderdeel van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Zo heeft de Centrale Raad van Beroep (CrvB), de hoogste bestuursrechter, vandaag geoordeeld. Liane den Haan, directeur-bestuurder ANBO: “Gemeenten kunnen niet langer wegduiken. Omdat huishoudelijke hulp niet letterlijk bij naam werd genoemd als onderdeel van de Wmo, beweerden sommige gemeenten, dat ze hier niet voor verantwoordelijk waren. Daar komen ze gelukkig niet meer mee weg. Wel vinden wij het een schande voor de getroffen senioren, dat er een rechter aan te pas heeft moeten komen. Dit had de politiek moeten voorkomen.” Luister een interview op BNR Nieuwsradio terug (vanaf 00:06:30) met Atie Schipaanboord, coördinator Zorg en Wonen van ANBO.

Foto Amstelveen
(Foto Patricia Steur - 2015)

Liane den Haan algemeen directeur bij ANBO


Vragen over de Wmo. Eerder deden Rechtbank Zeeland-West Brabant en Rechtbank Gelderland (over het beleid van de gemeente Oosterhout en Lochem) tegenstrijdige uitspraken over, of huishoudelijke hulp nu wel, of niet onder Wmo valt. Valt huishoudelijke hulp nu wel, of niet onder de nieuwe Wmo? En zo ja, kan de gemeente werken met een vast aantal uur per week (een zogenaamde algemene voorziening) en uit hoeveel uren moet die voorziening dan bestaan? Daarnaast was er onduidelijkheid over de rechten van mensen met een beschikking voor huishoudelijke hulp die van voor 2015 dateerde. Mag de gemeente de huishoudelijke hulp dan abrupt stopzetten of verminderen? “Deze vragen werden opgeroepen, omdat de Wmo heel algemeen beschrijft, dat een gemeente haar burgers maatschappelijke ondersteuning moet bieden, maar daarbij niet specifiek de manieren, waarop benoemd.”

Maatwerk, waar nodig. “Het doet ANBO goed, dat de CrvB heeft bevestigd, dat gemeenten maatwerk moeten bieden als dat nodig is,” verklaart Den Haan. “ANBO pleit al sinds de inwerkingtreding van de Wmo 2015 voor een kader, waaraan het Wmo-onderzoek (het keukentafelgesprek) moet voldoen. Daarom hebben we samen met een gespecialiseerde Wmo advocaat 30 Spelregels ontwikkeld die gebaseerd zijn op juridische bronnen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gebruikt de spelregels inmiddels in haar opleiding voor Wmo consulenten.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.