Bijgewerkt: 7 december 2023

Op 1 april 2015 vervalt de AOW-partnertoeslag

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
19-10-2014

De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor AOW'ers met een jongere partner die nog geen AOW heeft. De partner mag dan niet te veel verdienen. Op 1 april 2015 vervalt de AOW-partnertoeslag. Krijgt u op die dag, of later voor het eerst AOW? Dan ontvangt u geen toeslag voor een jongere partner. Het kabinet wil voor mensen met een hoger inkomen ook de bestaande AOW-partnertoeslag afschaffen.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2014)

Na 1 januari 2015 zal geen nieuw recht op partnertoeslag AOW meer ontstaan


Voorwaarden partnertoeslag

U en uw partner moeten voldoen aan voorwaarden om partnertoeslag te kunnen krijgen. Uw partner mag bijvoorbeeld niet te veel verdienen. U vraagt de partnertoeslag aan als u uw AOW aanvraagt. De toeslag stopt, zodra uw partner de AOW-leeftijd bereikt en een eigen AOW ontvangt.

Hoogte partnertoeslag

De partnertoeslag is maximaal € 734,41 bruto per maand. De hoogte hangt af van het inkomen van uw partner en uw gezamenlijk inkomen. Is uw gezamenlijk inkomen (inclusief uw eigen AOW) meer dan € 2.599,21 per maand? Dan gaat er nog maximaal 10% van de toeslag af. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u uitrekenen hoe hoog uw partnertoeslag is. Dat kan via Mijn SVB. U heeft daarvoor een DigiD-inlogcode nodig.

Partnertoeslag vervalt in 2015

Na 1 januari 2015 zal geen nieuw recht op partnertoeslag AOW meer ontstaan. Hierop geldt 1 uitzondering. Mensen die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd pas na 1 januari 2015 AOW-gerechtigd worden, hebben nog wel recht op de toeslag. Wel moeten zij op dat moment ook voldoen aan de overige voorwaarden.  Het gaat hier om mensen die in november en december 2014 65 jaar worden. Mensen die al een toeslag ontvingen voor 1 januari 2015 behouden die uiteraard zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.

Inkomen na afschaffing partnertoeslag

Bereikt u straks de AOW-leeftijd? Door de afschaffing van de partnertoeslag is uw gezamenlijk inkomen misschien lager dan waar u op rekende. U mist per maand maximaal € 734,41 bruto. Het totale bedrag hangt af van het moment, waarop uw partner AOW krijgt. Is dit bijvoorbeeld twee jaar later dan u, dan betekent dit € 17.625,84 (exclusief vakantiegeld) minder inkomen.  

Wilt u de verlaging van uw inkomen opvangen? Dan zijn er enkele mogelijkheden:

-Uw partner gaat werken.

-U blijft (gedeeltelijk) werken.

-U zet vooraf geld opzij. 

Geen afbouw bestaande partnertoeslag voor hogere inkomens

Het kabinet wilde de bestaande partnertoeslag AOW voor mensen met een hoger inkomen in 3 jaar afbouwen. Dit staat in een wetsvoorstel, dat op 1 oktober 2013 is aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer stemt niet met het voorstel in. Het wetsvoorstel is op 30 juni 2014 ingetrokken.

AOW?

De Algemene ouderdomswet (AOW) voorziet mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt van een basisinkomen. De kosten voor de AOW lopen op. Tegelijkertijd vermindert het aantal werkenden, dat deze kosten moet betalen. Daarom gaat de AOW-leeftijd sinds 2013 stapsgewijs omhoog. Het kabinet-Rutte-Asscher wil de AOW-leeftijd sneller verhogen naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.