Bijgewerkt: 21 september 2021

Op naar een rookvrije Amstelveen en generatie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/WHO
21-05-2021

Op 31 mei is het Wereld Niet Roken dag. Een dag om stil te staan bij de preventie, aanpak en gevolgen van roken. Jaarlijks sterven 20.000 mensen in Nederland door roken en enkele duizenden door meeroken. Dit is meer dan het aantal doden als gevolg van drank- en drugsgebruik, misdaad en verkeer bij elkaar.

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn: 'De helft van de mensen die begint met roken overlijdt aan de gevolgen. Daarom streeft de gemeente naar een rookvrij Amstelveen. Als we ernstige en veelvoorkomende ziektes, zoals kanker en hart- en vaatziekten willen terugdringen, vraagt dat een stevige aanpak om het aantal rokers terug te dringen. Daarom is de gemeente actief met voorlichting en cursussen voor jongeren en volwassenen.'

Waar zet de gemeente op in? De gemeente Amstelveen zet in op verschillende pijlers: een gezonde omgeving, jongeren beginnen niet met roken en rokers stoppen met roken. De gemeente wil roken ontmoedigen om zo gezondheidsschade door (mee-)roken te verminderen en maatschappelijke kosten van roken te beperken.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Michel Houttuin de directeur van de basisschool Piet Heijn met Anna en Saskia en wethouder Frank Berkhout


Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs en Jeugd: 'Kinderen moeten de kans krijgen om rookvrij op te groeien. In een rookvrije omgeving en met goede voorbeelden om zich heen. Zodat er in 2035 een rookvrije generatie is. Daarvoor zet dit college zich vol in. Natuurlijk is stoppen moeilijk, dat heb ik zelf ook ondervonden vroeger. Maak daarom gebruik van de beschikbare hulp. Voor je eigen gezondheid en die van kinderen.'

Inwoners en kinderen betrekken. In de afgelopen jaren zijn o.a. alle openbare speelplekken, sportclubs en openbare gebouwen rookvrij verklaard en zijn er stoeptegels met het rookvrij-logo neergelegd. Ook de inwoners worden betrokken, bijvoorbeeld door een wedstrijd voor het beste idee om Amstelveen rookvrij te maken. Deze is vorig jaar gewonnen door Anna en Saskia, twee basisschoolleerlingen die een eigen campagne : http://kinderentegenroken.nl/ hebben bedacht en uitgevoerd. De GGD en Brijder ondersteunen voortgezet onderwijsscholen en leerlingen met het geven van voorlichting. In het najaar gaat er weer een cursus van start voor inwoners met een laag inkomen die willen stoppen met roken.

Doe mee. Wilt u stoppen met roken en heeft u daar hulp bij nodig? Of heeft u goede plannen voor een rookvrije generatie? Laat het de gemeente weten via rookvrij@amstelveen.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken als u hulp wilt om uw organisatie rookvrij te maken.

Werelddag zonder tabak  (World No Tobacco Day, WNTD) wordt elk jaar op 31 mei wereldwijd gevierd. Deze jaarlijkse viering informeert het publiek over de gevaren van het gebruik van tabak, de handelspraktijken van tabaksondernemingen, wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet om het gebruik van tabak te bestrijden, en wat mensen over de hele wereld kunnen doen om hun recht op gezondheid en een gezond leven op te eisen en toekomstige generaties te beschermen. De lidstaten van de WHO hebben in 1987 Werelddag zonder tabak ingesteld om wereldwijd de aandacht te vestigen op de tabaksepidemie en de vermijdbare sterfte en ziekte die deze veroorzaakt. De dag is verder bedoeld om de aandacht te vestigen op de wijdverspreide prevalentie van tabaksgebruik en de negatieve gevolgen voor de gezondheid, die momenteel wereldwijd leiden tot meer dan 8 miljoen sterfgevallen per jaar, waarvan 1,2 miljoen het gevolg zijn van blootstelling van niet-rokers aan meeroken. De dag is over de hele wereld zowel met enthousiasme als met weerstand ontvangen door regeringen, volksgezondheidsorganisaties, rokers, telers en de tabaksindustrie.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.