Bijgewerkt: 2 maart 2024

Open Monumentendagen 2020

Nieuws -> Informatief

Bron: Open Monumentendag
08-09-2020

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opent op donderdag 10 september 2020 de BankGiro Loterij Open Monumentendag. Professor Van Vollenhoven geeft door middel van een video-opname het startsein aan Nederlandse monumenten om op zaterdag 12 en zondag 13 september gratis hun deuren (digitaal) te openen voor publiek. De opnames van de video vonden plaats in de gemeente Stichtse Vecht.

Open Monumentendag trekt jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers en maakt onderdeel uit van de European Heritage Days, de Europese Monumentendagen. Vanwege de maatregelen omtrent de uitbraak van het coronavirus zijn er dit jaar naast diverse fysieke openstellingen van monumenten ook digitale programmaonderdelen. Zo’n 2500 monumenten doen mee aan deze 34ste editie van Open Monumentendag.

Elk jaar in het tweede weekend van september wordt de Open Monumentendag georganiseerd om de publieke belangstelling en het draagvlak voor het behoud van monumenten te vergroten. Open Monumentendag werkt hiervoor samen met sponsor de BankGiro Loterij.

Monumentendag in Amstelveen. Beleef de rijke geschiedenis van Amstelveen tijdens de Open Monumentendagen! Amstelveen kent een groot aantal monumenten. Enkele daarvan stellen zich tijdens de Open Monumentendagen open voor het publiek. In de Pauluskerk, Sint-Urbanuskerk in Nes a/d Amstel, de kerk van het Apostolisch Genootschap en de voormalige Jan Ligthartschool (tegenwoordig Ateliers 2005) is niet alleen veel te zien, maar ook te doen! Op elke locatie worden activiteiten georganiseerd.

De Pauluskerk vormt een monumentaal complex tezamen met de naastgelegen kosterij en pastorie. Het complex is fraai gesitueerd aan de rand van de wijk en vormt samen met het tegenover gelegen park een stedenbouwkundig ensemble.

De sterke groei van het aantal leden van de Gereformeerde Kerk leidde in de jaren dertig tot de stichting van deze kerk. Er was reeds een Gereformeerde kerk in een ander deel van Amstelveen, maar er was grote behoefte om ook in dit deel van Amstelveen een Gereformeerde kerk te stichten. Er meldden zich zestig architecten voor het ontwerp van de nieuwe kerk. Hieruit werd A.T. Kraan gekozen. De kerk naar zijn ontwerp werd in 1937 in gebruik genomen. Enkele jaren later, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd de spits op last van de bezetters gesloopt. Na de bevrijding is deze volgens het oorspronkelijke ontwerp herbouwd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De Pauluskerk in Amstelveen


De plattegrond van de kerk is waaiervormig en bestaat uit een langwerpige rechthoekige kern met twee overhoekse zijvleugels. De kerk telt 900 zitplaatsen. De daken van de kern en de zijvleugels zijn zadeldaken. Het snijpunt van de verschillende zadeldaken is voorzien van een achtkantige ruiter, bekleed met koperplaten. De gehele kerk is gedecoreerd met fraai vormgegeven glas-in-lood-vensters. Adres: Wolfert van Borsselenweg 116, Amstelveen

Ouderkerkerlaan 14-15. Het ontwerp van architect Arnold Ingwersen dateert uit 1925. Destijds had het ontwerp betrekking op een school van 3 lokalen aan de voorzijde en een groot turngebouw aan de westgevel. In 1927 werd aan de oostzijde een extra lokaal bijgebouwd. In 1932 werden aan dit lokaal nog twee lokalen toegevoegd. Deze uitbreiding was reeds in het ontwerp van 1927 voorzien. In 1939 werden vervolgens op de begane grond nog twee lokalen en één lokaal op de verdieping bijgebouwd.

Foto Amstelveen
(Bron: Gemeentearchief Amstelveen - 2014)

De christelijke ULO in 1930 aan de Ouderkerkerlaan 14-15


Het huidige beeld van de voormalige school dateert uit 1958, toen de voorgevel drastisch is verbouwd. Hierbij is er meer eenheid gebracht in de architectuur, omdat door de verschillende bouwfasen het geheel weinig samenhang vertoonde. In 1969 werd achter de oostelijke vleugel tot slot een kamer voor het schoolhoofd bijgebouwd. Het eindresultaat is een gebouw met twee hoofdvolumes. Het gebouw aan de rechterzijde van de voorgevel heeft een L-vorm. Hier was de christelijke school voor ULO ondergebracht. Het gebouw aan de linkerzijde was rechthoekig. Hier was de turnzaal gevestigd. Adres: Van Weerden Poelmanlaan 4, Amstelveen

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De voormalige Jan Ligthartschool aan de Van Weerden Poelmanlaan 4


Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel. Openstelling kerk en interactieve rondleiding met behulp van QR-codes. Neem uw mobiele telefoon met QR-app mee en leer de bijzonderheden over deze prachtige monumentale kerk ontworpen door architect Jos Cuypers en gebouwd in 1890/1891. De kerk is nog geheel origineel en bevat veel bijzondere art-deco-elementen, waaronder tegeltableaus met vele lelies en rozen, en kruisweg-tableaus. Helaas is het als gevolg van de 1,5 meter afstandsregel deze dag niet mogelijk de kerktoren te beklimmen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel


De Rooms Katholieke Urbanuskerk te Nes aan de Amstel, ontworpen door Jos Cuypers, werd in 1891 ingewijd. De kerk is het eerste zelfstandige werk van Pierre Cuyper’s zoon en is sterk geïnspireerd op de vroege gothiek. De kerk is een driebeukige kruisbasiliek en is opgetrokken van rode baksteen. Aan het schip, bestaande uit vijf traveeën en bijzondere, brede dwarspanden, sluit zich een diep priesterkoor aan. De neogotische kruisbasiliek heeft een vierkante, markante kruisingstoren. De spits is gedekt met hoektorentjes. De toren is 72 meter hoog met de trans op 60 meter, en kwam al in 1875 gereed. In 1888 kwam ook het tweede gedeelte van de kerk, de kruispanden, gereed. De zijbeuktraveeën dragen puntgeveltjes, die met zadeldakjes aansluiten op de muren van het middenschip.

Het interieur is uitgevoerd in verschillende kleuren baksteen. Het heeft zandstenen zuilen met lijstkapitelen en op de hoeken van de kruising samengestelde pijlers met bladkapitelen. Het middenschip en de dwarspanden zijn met houten tongewelven overdekt. Naast de prachtige tegeltableaus van de kruiswegstaties en de doopkapel hebben ook de gangpaden bijzondere afbeeldingen. Adres: Amsteldijk Zuid 144, Nes aan de Amstel

Openingstijden: Pauluskerk op 12 september van 10 tot 16 uur, Sint-Urbanuskerk (Nes a/d Amstel) op 13 september van 11 tot 17 uur, SAKB op 13 september van 11 tot 17 uur, Ateliers 2005 op 12 en 13 september van 12 tot 17 uur en Villa Randwijck op 12 september van 10 tot 14 uur
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.