Bijgewerkt: 22 maart 2023

Open brief Golfodrama aan B en W van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Golfodrama
12-05-2007

Amstelveen, 12 mei 2007

Betreft: Woningbouw en evenementencentrum in de Bovenkerkerpolder

Al weken vragen wij uw wethouder en ambtenaren om een nieuwe planning van de procedures mbt het golf-evenementencentrum van Loogman. De laatste planning van november 2006 was bijzonder informatief want de komende inspraakprocedures en fasering waren tot op de dag nauwkeurig aangegeven.

Door de onvolledige aanlevering van informatie door Loogman/Grontmij aan de Commissie Mer heeft het project vertraging opgelopen. De oude planning is daardoor niet meer bruikbaar, vandaar onze vraag. Nu het moment van de Artikel 19 WRO procedure nadert en planning dus specifieker te maken zou moeten zijn, wordt ons meegedeeld dat uw ambtelijk apparaat nog steeds niet over een nieuwe planning beschikt. Wij denken wel te weten hoe dat komt.

Volgens uw eigen planning moet de provincie nog worden geïnformeerd. Echter in het 9de concept herziene Streekplan Noord-Holland Zuid blijken het golf-evenementencentrum en ook woningbouw bij de Nesserlaan al te zijn opgenomen. Ons is keer op keer verzekerd, dat het bevoegd gezag in Amstelveen met haar burgers open, transparant en zorgvuldig wil communiceren. Voor de oprecht democratisch denkende burger is het duidelijk dat dit zaakje stinkt en al lang geleden bekokstoofd is in duistere politieke achterkamertjes. U vindt het kennelijk nog niet nodig de burgers te informeren over verdere planning van woningbouw en evenementcentrum. Wij vinden het de hoogste tijd, want door uw toedoen wordt de burger compleet buitenspel gezet.

Wij hebben de bouwtekeningen en het concept Streekplan op onze website golfodrama.nl gepubliceerd, zodat iedereen zich 24 uur per dag gratis kan informeren over de inhoud van de plannen. Loogman’s golf-evenementencentrum, polderbeach en woningbouw, banen de weg voor nog meer woningen en het door Loogman felbegeerde wegrestaurant annex conferentiecentrum (voorheen Golfodrome) aan de vierbaansweg tussen A9 en N201, dwars door de polder.

Wij zullen de komende maanden de strijd tegen uw plannen verder opvoeren.
Wij zijn daartoe moreel verplicht omdat u de tientallen lichtmasten, waaronder 21 stuks van 18 meter hoog;
- meer dan 7000 vierkante meters bebouwing
- hectaren asfalt
- de grote winkel, horeca- en zalenvoorzieningen;
- 350 parkeerplaatsen
- meer dan 100.000 kubieke meters gebiedsvreemde grond van het golf-evenementencentrum voor natuur en polderlandschap verkoopt. Nu uw plannen voor woningbouw concretere vormen aannemen, zullen wij ook de strijd organiseren tegen de bebouwingsplannen bij de Nesserlaan.
Handen af van de prachtige Bovenkerkerpolder!
Met vriendelijke groeten, Actiecomité Golfodrama


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.