Bijgewerkt: 13 april 2021

Opening van Lelystad Airport wordt met een jaar uitgesteld

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
31-03-2020

De coronacrisis werkt door op de oorspronkelijke plannen voor de Nederlandse luchtvaart. De openstelling van Lelystad Airport wordt met een jaar uitgesteld. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op 31 maart 2020 in een brief (pdf 4 pagina’s) aan de Tweede Kamer.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de luchtvaartsector. Wereldwijd zijn maatregelen getroffen en het aantal vliegtuigbewegingen is sterk verminderd. Bij de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol gaat nu alle aandacht uit naar herstel. Lelystad Airport is bedoeld als overloopluchthaven voor het vliegverkeer van Schiphol, maar van krapte op Schiphol is nu en voorlopig geen sprake meer.De besluitvorming die nodig is voor openstelling van Lelystad Airport zal voortvarend worden voortgezet. Er wordt ingezet op opening in november 2021. Op dat moment hoeven de vliegtuigen vanaf Lelystad Airport ook geen gebruik meer te maken van de laagvliegroutes omdat er hoger kan worden gevlogen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

drs. Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) minister van Infrastructuur en Waterstaat


Minister Cora van Nieuwenhuizen: 'Het is duidelijk dat de luchtvaart een van de sectoren is die direct grote gevolgen van de coronacrisis ondervindt. Wereldwijd zijn maatregelen getroffen die ertoe hebben geleid dat het aantal vliegtuigbewegingen vergaand is gereduceerd. De Aalsmeerbaan op Schiphol wordt tijdelijk als parkeerplaats gebruikt. Lelystad Airport dient als overloopluchthaven van Schiphol. Maar gezien het voorgaande zal van overloop vanaf Schiphol dit jaar geen sprake zijn.

Bij de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol gaat in de eerste plaats alle aandacht uit naar de vraag, hoe zij zich het beste kunnen voorbereiden op herstel van de operatie wanneer de situatie dat weer toelaat. Pas nadat de operatie genormaliseerd is, kan verder uitvoering worden gegeven aan het selectiviteitsbeleid zoals in het Regeerakkoord is afgesproken. Daarom heb ik besloten om de openstelling van Lelystad Airport met een jaar uit te stellen tot november 2021. Dit heeft als voordeel dat bij opening van de luchthaven de tijdelijke laagvliegroutes niet nodig zijn en het biedt tevens duidelijkheid aan alle betrokken partijen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.