Bijgewerkt: 16 juni 2024

Openingstoespraak van voorzitter Von der Leyen tijdens de Europese Raad van 23-24 juni 2022

Nieuws -> EU

Bron: Europese Raad
27-06-2022

Openingstoespraak van voorzitter Ursula von der Leyen op de gezamenlijke persconferentie met voorzitter Michel en voorzitter Macron na de bijeenkomst van de Europese Raad van 23-24 juni 2022 in Brussel:

'Vandaag hadden wij de gelegenheid om tijdens de Eurotop een diepgaande discussie over de economie te voeren. Volgens de prognoses zal de eurozone zowel in 2022 als in 2023 blijven groeien, zij het minder sterk dan wij vóór de oorlog verwachtten. Het is duidelijk dat de oorlog in Oekraïne een zware impact heeft, zowel op de groei als op de inflatie. We hebben gezien hoe Rusland ontwrichtend optreedt op het gebied van gas. En we zien prijsstijgingen die verder reiken dan energie, op voedselgebied en elders in de economie. Daarom hebben wij besproken hoe wij de economische en sociale gevolgen kunnen verzachten, vooral voor de meest kwetsbaren in onze samenlevingen.

Dit begint met een adequate voorbereiding op mogelijke verdere onderbrekingen in de levering van Russisch gas aan Europa. Wij werken hier hard aan. Wij hebben alle nationale noodplannen herzien om ervoor te zorgen dat iedereen klaar is voor verdere verstoringen. En we werken samen met de industrie, maar ook met de 27 lidstaten, aan een gemeenschappelijk Europees noodplan om de vraag te beperken. We doen dit omdat we onze les hebben geleerd uit COVID-19. Daar hebben we gezien dat wanneer we als 27 lidstaten samen optreden, wanneer we fragmentatie vermijden, we sterk staan en een enorme impact hebben. Ik zal dit plan in juli aan de leiders voorleggen. Een terugkeer naar goedkope fossiele brandstoffen zal er niet komen, denk ik. En daarom is het essentieel om, naast tijdelijke en gerichte steun aan kwetsbare gezinnen en bedrijven, onze economieën en samenlevingen te helpen zich aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. De hoofdoorzaak van ons probleem is onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, waar we van af moeten.Dit is in wezen de essentie van REPowerEU. Wij stellen via REPowerEU middelen ter beschikking ten belope van ongeveer 300 miljard euro om drie dingen te doen: De eerste pijler is het diversifiëren van onze energievoorziening. De tweede pijler is het verhogen van de energie-efficiëntie. En de derde pijler is de levering van onze eigen groene, hernieuwbare energie. We zien nu al resultaten. Als ik u een voorbeeld mag geven voor de eerste pijler, de diversificatie weg van Russisch gas: We zien dat de LNG-leveringen van de VS aan de Europese Unie dit jaar met 75% zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Wij hebben zojuist een memorandum van overeenstemming ondertekend met Israël, Egypte en de Europese Unie om ervoor te zorgen dat er aardgas uit Israël komt, dat in Egypte vloeibaar wordt gemaakt en vervolgens via LNG naar de Europese Unie wordt gebracht.

Het Noorse pijpleidinggas is met 15% gestegen; Azerbeidzjan is met 90% gestegen. Er is dus veel in beweging om echt te diversifiëren, weg van het Russische gas naar andere betrouwbare leveranciers. Wat de hernieuwbare energiebronnen betreft, denk ik dat er één interessant cijfer is: De Europese Unie was en is de op een na grootste markt ter wereld in termen van toegenomen capaciteit van hernieuwbare energiebronnen in 2021, en zal dat ook in 2022 zijn. U ziet dus ook de grote stap voorwaarts van zware investeringen in hernieuwbare energiebronnen. Dat is de energie van de toekomst. Dat is de weg die we moeten inslaan.

Een tweede onderwerp dat wij hebben besproken is, parallel daaraan, dat wij werken aan de herziening van de economische governance. Wij weten dat de schulden en tekorten in alle lidstaten na COVID-19 sterk zijn opgelopen. En tegelijk zijn de investeringsbehoeften zeer groot voor een geslaagde overgang naar een groene, digitale en veerkrachtige samenleving en economie in de EU. Daarom moeten we regels ontwerpen die deze grotere investeringsbehoeften - ze zijn noodzakelijk - op een bepaalde manier verzoenen met het veiligstellen van gezonde begrotingsfinanciën. Het een gaat samen met het ander: dat is budgettaire houdbaarheid en groei. 

En laat ik ook eindigen, beste Emmanuel, met je te feliciteren met een uiterst succesvol Frans voorzitterschap. Het werk dat je hebt verricht was kolossaal. Ik was er elke dag getuige van hoe intensief je team - en ik wil jou en je team echt bedanken - heeft gewerkt aan vooruitgang in de Europese Unie. Het heeft echt een verschil gemaakt. We moeten niet vergeten dat toen u begon, er veel op uw bordje lag, maar u had geen idee dat er een oorlog op komst was. In recordtijd hebben we samen zes pakketten met zware sancties afgeleverd. En ik denk dat het een kenmerkend en zeer bepalend moment was om de vastberadenheid van de Europese Unie te zien en de snelheid waarmee we vooruitgang kunnen boeken. We hebben in die tijd 7,5 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. 3 miljoen zijn er nog steeds. En u en uw team, als voorzitterschap, hebben het mogelijk gemaakt dat wij zeer snel tijdelijke bescherming hebben verleend, dat wil zeggen toegang tot de arbeidsmarkt, tot het onderwijsstelsel, tot het socialezekerheidsstelsel. Dit alles dankzij het Franse voorzitterschap.

Ik dank u persoonlijk voor de enorme vooruitgang die we hebben geboekt met de Europese Green Deal - en hier in het bijzonder het enorme pakket van Fit for 55. Tientallen voorstellen zijn nu doorgedrukt. En dit is een echte stap voorwaarts. Hetzelfde geldt, en ik weet dat dit u na aan het hart ligt, voor de DSA en de DMA, dus de online wereld net zo goed op orde brengen als we die in de offline wereld hebben, om onze burgers te beschermen en het concurrentievermogen van onze bedrijven in de online wereld op peil te houden. Dit is - de DSA en de DMA - met ambitie uitonderhandeld en in recordtijd aangenomen. U hebt het echt waargemaakt. Er was de conferentie over de toekomst van Europa.

Maar ik ben persoonlijk erg trots op één specifiek dossier dat u tijdens het Franse voorzitterschap hebt afgerond, en dat is Vrouwen in raden van bestuur. Het heeft tien lange jaren geduurd; het heeft tien jaar vastgezeten. Het Franse voorzitterschap heeft het mogelijk gemaakt dat het weer opdook en in recordtijd werd uitonderhandeld en aangenomen. U hebt dus niet alleen een einde gemaakt aan een onrechtvaardige situatie voor vrouwen, maar ook aan een enorme inkomstenderving voor ondernemingen. Het is echt een grote stap voorwaarts dat we nu deze overeenkomst over vrouwen in raden van bestuur hebben.

Last but not least, en ik wil niet nalaten dit te vermelden, hebben wij goede vooruitgang geboekt met betrekking tot het pact inzake migratie en asiel, met name wat betreft het mechanisme voor vrijwillige solidariteit en de governance van Schengen. Belangrijke dossiers. Ze waren moeilijk te beheren, u hebt er echt vaart achter gezet. Ik stop hier, maar zoals je ziet, beste Emmanuel, denk ik dat Frankrijk heel trots kan zijn op dit voorzitterschap. Het was uitstekend. Hartelijk dank daarvoor.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.