Bijgewerkt: 7 december 2022

Opleverfeest van het project Amstelzijde in Brasserie Paardenburg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb/Gemeente Amstelveen
01-11-2018

Vanaf 2009 is door de gemeente Amstelveen gewerkt aan het uitwerken van de plannen voor de herinrichting van het gebied rond de Amstelzijde. Hierbij is intensief overleg gevoerd met omwonenden, ondernemers en vastgoedeigenaren. In 2011 heeft het college van Amstelveen een voorkeursvariant voor herinrichting van de kade uitgesproken, waarbij er meer ruimte kwam voor de terrassen, maar ook voor de openbare ruimten. De parkeerplaatsen aan het centrale deel van de Amstelzijde moesten hiervoor wijken en werden verplaatst naar een nieuw parkeerterrein aan de achterzijde van de Amstelzijde. Ook al is de totale herinrichting nog niet klaar, de gemeente wilde dit deel van het project toch afronden met een feestelijke bijeenkomst. Zodoende was er het ‘opleverfeestje van de verbouwing van de Amstelzijde’ op woensdagnamiddag 31 oktober 2018 in Brasserie Paardenburg, voor buurtbewoners, horecaondernemers en andere genodigden die met het project hadden te maken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het opleverfeest is nog niet begonnen, want niet alle genodigden zijn binnen en zodoende kan wethouder Rob Ellermeijer
met zijn VVD-Amstelveen collega raadslid Hans Bulsing, wat nieuwtjes uitwisselen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon wethouder Economische Zaken van Amstelveen in gesprek met Rineke Korrel wethouder Verkeer van de gemeente Ouder-Amstel


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën en oud-gemeentesecretaris van Amstelveen Rein Schurink zijn al wel in het restaurant aangekomen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Theo de Koning (zittend), één van de oudste inwoners van Amstelzijde is ook naar het feest gekomen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Veel mensen die bij het project betrokken waren kwamen naar het restaurant


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Rens Koekenbier (tweede van links) de projectmanager was uiteraard ook uitgenodigd


Vanaf 16 uur druppelden de buurtbewoners en de horeca ondernemers binnen en werden voorzien van een drankje. Er was voldoende tijd om met elkaar te babbelen tot Floor Gordon (D66), wethouder van de portefeuilles Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en Parkeren, die hier van toepassing zijn, het woord nam. Zij heette iedereen welkom en zei dat een feestje vieren altijd gezellig is, alhoewel dit college niets voor dit project had geïnitieerd. Ook niet het vorige college, het ging al veel verder terug tot 2009. Toen sprak het college al over het opknappen van de Amstelzijde – de buurt over Ouder-Amstel’ en zoals Floor zei: 'Sommigen noemen het Amstelveen aan de Amstel, maar daar spreken we nog wel eens over!' 'Tussen 2009 en 2011 sprak men de wens uit om verkeersstromen te verbeteren, parkeergelegenheid aan te pakken en ook de terrassen, want die waren een doorn in het oog. De gesprekken hierover namen wat tijd in beslag' zo vertelde wethouder Gordon, 'maar eindelijk besloot de gemeente Amstelveen in 2014 om bijna 1,7 miljoen euro beschikbaar te stellen om de Amstelzijde aan te pakken. In het begin ging het vrij snel en in 2015 waren er nieuwe terrassen, een mooie kademuur en een enorme steiger aangelegd.' Floor vond dit een fantastische ontwikkeling, maar ja toen moest men weer geduld en vertrouwen hebben, voordat het achterste gedeelte voor het parkeren was gerealiseerd. 'In 2016 werd begonnen met enorme bergen zand te storten om de grond te doen inklinken en eindelijk in 2017 kon begonnen worden met het parkeerterrein.' Wethouder Gordon was trots dat dit deel nu klaar was en er een feestje gebouwd kon worden. ‘Echter’ zei Floor 'het is nog niet af, dus over een paar jaar zien we elkaar weer en dat is een mooi bruggetje naar collega Rob Ellermeijer. Er ligt hier namelijk een grote link vanuit het parkeren en de hele visie op het gebied, naar de ontsluiting van het verkeer en de Amstelbrug. Daar gaat Rob wat over zeggen en een aantal mensen bedanken voor hun betrokkenheid.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en Parkeren tijdens haar toespraak


Vervolgens nam Rob Ellermeijer (VVD), wethouder Verkeer en project Amstelbrug het woord. Hij vond het leuk dat er nu een markeringsmoment was en zei dat er nog een keer zo’n moment zal plaatsvinden als de brug over de Amstel klaar is. 'We houden de moed erin! De brug gaat er echt komen' zo zei hij. 'Al vanaf 2011 zijn de gesprekken gaande over de Amstelbrug, samen met mevrouw Rineke Korrel (CDA) wethouder Verkeer en Vervoer van Ouder-Amstel. De werkzaamheden aan de Amstelbrug zullen ook consequenties voor de helling die hier aan de Amstelzijde is, hebben, maar de gemeente zal zorgdragen dat er een goede verbindingsweg blijft.' Wethouder Ellermeijer zei dat het niet makkelijk was om naar een oplossing te zoeken, maar dat dit toch was gelukt in samenwerking met Ouderkerk en de Provincie. Hij meldde dat naar verwachting de echte werkzaamheden aan de brug in mei 2019 gaan beginnen en als het goed is de brug eind 2020 klaar is. Een nadeel en dus ook een aandachtspunt is dat er een flinke verbouwing aan de A9 zal gaan plaatsvinden. In eerste instantie was het de bedoeling dat de brug hier al klaar zou zijn voordat er met de A9 zou worden begonnen, maar dat gaat dus niet lukken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De genodigden volgen de toespraken


Hij zei verder dat als men aan de Amstelbrug begint, er wel wordt gezorgd dat de weg Amstelveen – Ouderkerk bereikbaar blijft in de huidige capaciteit. Er was al over de verbindingsweg gesproken vanaf 2015 met een aantal partners, zoals de provincie, de vervoerregio en de financiële bijdrage die nodig was. Het eerste project is nu klaar en daarom sprak Rob een dankwoord uit naar de bewoners, het buurtcomité dat een rol speelde en de oudste bewoner van dit gebied, Theo de Koning. De heer de Koning was ook aanwezig en hij meldde aan de redactie van Amstelveenweb.com dat de gemeente het hem niet gemakkelijk had gemaakt en dat hij een stuk grond was kwijtgeraakt. In ieder geval was hij nu toch aanwezig om dit feestje mee te vieren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer vertelt over het project Amstelzijde. Hij weet er heel veel van, want hij zat eerst als raadslid in de VVD-fractie toen de verbouwing begon


De wethouder bedankte verder nog de ondernemers en in het bijzonder restaurant Loetje aangezien zij een grote rol hebben gespeeld bij het ‘omklappen’ van de parkeergelegenheid naar de achterkant. Tot slot bedankte hij Rein Schuurink, de voormalige gemeentesecretaris, aangezien hij zich behoorlijk had vastgebeten in het project en Rob zei daarover: 'Als jij je niet zo had vastgebeten in dit project hadden we hier waarschijnlijk vandaag niet gestaan. Alle dank om dit mogelijk te maken.' Vervolgens wilde hij een toost uitbrengen en toen iedereen (behalve de pers) een glaasje bubbels had gekregen sprak Rob de wens uit dat de bewoners veel woonplezier zouden mogen hebben en de ondernemers veel succes. Proost!'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Parkeren proost met de heer Hans van Baaren, voorzitter van het Buurtcomité Amstelzijde en
Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer op de goede afloop van de verbouwing van de Amstelzijde


De heer Van Baaren wilde namens de bewoners ook nog wat zeggen en hij begon met: 'Beste wethouders, welkom aan de Amstelzijde. Misschien wel de meest gediversifieerde straat die je kunt vinden in Amstelveen, want we zijn natuurlijk bekend vanwege de horeca en uiteraard vanwege de bewoners. Maar wist u dat u hier uw gezicht kunt laten opknappen, dat u hier uw schoenen kunt kopen, dat u hier uw huis kunt laten verbouwen door ondernemers die dat al sinds 1860 in deze straat doen en dat een bewoonster, die niet aanwezig is, congressen kan organiseren. De mogelijkheden zijn hier groot in dit hele kleine stukje van 300 meter. ‘Never a dull moment aan de Amstelzijde zeggen we wel.' Van Baaren was blij verrast dat deze bijeenkomst was georganiseerd. 'De bewoners zijn met het project al een jaar of 6-7 bezig en de commissie richtte destijds ook een Stichting op, omdat ze bang waren dat het wel eens een juridisch gevecht zou kunnen worden. Gelukkig, mede dankzij de projectleider Rens Koekenbier is het niet zo gegaan. Rens hield de commissie altijd goed op de hoogte van de plannen en voortgang.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De heer Hans van Baaren, voorzitter van het Buurtcomité Amstelzijde heeft ook veel te vertellen, maar hij is opgelucht dat burgemeester Eenhoorn niet naar het restaurant is gekomen om de Amstelveense Amstelzijde aan Ouder-Amstel te geven en zo een ballonnetje zou loslaten


Van Baaren voorzitter van het Buurtcomité Amstelzijde vindt dat het een groot succes is geworden en vervolgde: 'Er is geen zee aan terrassen gekomen, ze zijn netjes binnen de vierkante meters gebleven dankzij de blauwe steentjes, de steiger, waar men enorm kritiek op had, is ook een enorm succes. Het voordeel van zo’n late bijeenkomst is dat je ook de praktijk hebt meegemaakt. Door de prachtige zomer kan er gesproken worden van ‘de Costa aan de Amstel’, want het was een drukte van belang. Succes op de terrassen en het aanmeren van sloepen was net zo druk op de waterweg als de gewone weg. Er blijft echter altijd wat te wensen over, maar daarover straks.' Barens zei dat hij bang was dat de burgemeester van Amstelveen ook zou komen en een ballonnetje zou loslaten door te zeggen dat hij het gebied aan Ouderkerk wilde geven. Hij vervolgde: 'Alle ogen van de bewoners zijn op dit moment gericht op het Jagershuis, ik kan alleen maar zeggen, gemeente let op uw zaak – saeck, zoals vader Cats dat ooit gezegd heeft. De parkeervoorzieningen zijn prachtig uitgepakt met parkeervergunningen die ruim voldoende zijn. (alhoewel hierover toch wat gemompel van enkele aanwezigen was toen hij dit zei). Het blijft druk in de straat dat is te wijten aan de routeplanners. De bebording zou wat verbeterd kunnen worden om het verkeersluwer te maken.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Als laatste officiële handeling van het opleverfeest overhandigt de heer Hans van Baaren aan Rens Koekenbier projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Amstelveen, zijn cadeau: een Ouderkerks turfje en een flesje bier, oftewel Koek-en-bier


Hans van Baaren bedankte de wethouders voor wat er gedaan is, maar speciaal bedankte hij Rens Koekenbier. En wat geef je een projectleider met die naam: juist een Ouderkerks turfje en een flesje bier oftewel Koek-en-bier. Rens kreeg ook nog een boekenbon en een boekje met de titel Vooruit. Want Rens heeft afscheid genomen van dit Amstelzijde project, maar is meteen aangesteld als projectleider van het Jagershuis, dus de bewoners blijven op hem rekenen, zo meldde de heer Hans van Baaren. Na al deze woorden kon iedereen weer gezellig met elkaar in gesprek onder het genot van een drankje en een nootje. De schemering trad al in dus de redactie van Amstelveenweb.com ging weer huiswaarts.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

En zo verlaten wij ook de locatie van het opleverfeest, de verlichte Brasserie Paardenburg


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De Amstelbrug tussen Amstelveen en Ouder-Amstel in avondsfeer op 31 oktober 2018
Amstelbrug

Het doel was om eind 2017 de infrastructuur en de nieuwe parkeerplaats gerealiseerd te hebben. Hiermee werd de doelstelling gehaald om klaar te zijn voordat de provincie Noord -Holland start met haar werkzaamheden aan de vernieuwing van de Amstelbrug. Volgens de oorspronkelijke plannen zou de verbouwing in mei 2018 beginnen, maar toevallig op de dag van deze bijeenkomst, 31 oktober 2018, meldde de provincie in een bericht dat de werkzaamheden aan de brug Ouderkerk, gelegen tussen de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel, zijn vertraagd. Bij de uitwerking van de plannen was gebleken dat het ontwerp niet paste binnen de vastgestelde ruimtelijke grenzen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), zodat er niet gestart kon worden met de bouw van de brug. Het werk kan daarom pas beginnen als de ruimtelijke grenzen zijn aangepast en dat is nu mei 2019 geworden. De nieuwe bruggen kunnen dan eind 2020 in gebruik genomen worden.

Dit feit heeft bij veel Amstelveners onrust veroorzaakt, want als de verbouwing van de Amstelveenlijn en de A9 tegelijk begint en de verbindingsweg N522 tussen Amstelveen en Amsterdam Zuidoost door de verbouwing van de Amstelbrug wordt gestremd, zullen grote verkeersproblemen ontstaan op de wegen rond Amstelveen. Ook al wordt er gezegd dat alles gewoon door kan rijden, dezelfde capaciteit blijft behouden, er blijven twijfels hierover.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.